Stolplyckan, föreningsgatan 37-39

Stolplyckan, Föreningsgatan 35-59

​Fastigheten är uppförd år 1979-81 och har adresserna Föreningsgatan 35-59. Stolplyckan är ett kollektivboende med lägenheter i storlekar från 1 rum och kök till 6 rum och kök. Byggnaden innehåller även flertalet olika gemensamhetslokaler som exempelvis snickeri, gymnastiksal, matsal, cafeteria och vävstuga. 

Läs mer om Kollektivet Stolplyckan

Renoveringen startade i november 2020 och beräknas vara färdigställd i sin helhet under år 2025.

Exempel på åtgärder i projektet:

Byte avloppsledningar (stambyte)
Nya köksstommar, luckor och bänkskivor, stänkskydd och diskbänk
Nya badrum
Nya kök
Målning/tapetsering i vardagsrum, sovrum, kök och hall
Golvbyte
Upprustning av gemensamma lokaler (snickeri, matsal, cafeteria mm.) 
Ny elinstallation
Ny ventilation
Nya yttertak och fönster
Upprustning av utemiljö i samband med ny dagvattenhantering