Pionjärgatan 46–62

Husen på Pionjärgatan 46–62 är byggda på 1960-talet. Här renoverades samtliga 63 lägenheter med start i början av februari 2020. Renoveringen av Pionjärgatan 46-62 är det tredje etappen av renoveringar på Pionjärgatan och  blev klar under våren 2021. I fastigheterna finns 9 stycken ettor, 15 tvåor, 27 treor samt 12 fyror.

Exempel på åtgärder:
  • Nya kök
  • Nya badrum med kakel och klinker
  • Nya fönster
  • Ny ventilation
  • Nya garderober, städskåp och linneskåp
  • Lägenhetsdörrar byts
  • Byte av avlopps-, vatten- och värmestammar