Nyrenoverat

Varje år planerar och genomför Stångåstaden större ombyggnationer och renoveringar i våra bostadsområden. Underhåll i befintliga hus har stor betydelse för Stångåstadens ställning som attraktiv hyresvärd i framtiden. 

Vi genomför fortlöpande åtgärder, där vissa är standardhöjande, till exempel renoveringar av kök och badrum i samband med byte av avloppsstammar. Orsaken kan också vara trygghetsförstärkande åtgärder som byte till elektroniska låssystem eller trivselförbättringar i form av upprustning och utveckling av den yttre miljön. Energibesparande åtgärder är också ett viktigt fokusområde i samband med ombyggnad. Målet är att renovera 300–500 lägenheter per år.

Hur går det till vid en renovering?

Steg 1 - informationsbrev

Du får hem ett brev på posten med information om din kommande renovering. Detta brev får du ungefär två år i förväg.

Steg 2 -  diskussionsmöte
Två år efter informationsbrevet är du och dina grannar välkomna till ett möte där ni får tycka till om renovering.

Steg 3 - informationsmöte
Vid ett nytt möte några månader senare får du mer information.

Steg 4 - dags att flytta
Du får hjälp med att flytta och vi ordnar med en tillfällig bostad om du inte kan bo kvar under renoveringen.

Steg 5 - vi bygger om!

Steg 6 - välkommen hem
Du får hjälp med att flytta tillbaka.

Steg 7 - hembesök
När du kommit i ordning vill vi gärna komma på besök.

Steg 8 - undersökning
Du får svara på en enkätundersökning så att vi får veta vad vi kan göra bättre nästa gång.


AKTUELLA NYRENOVERINGSPROJEKT

Valla, Ullvåsavägen,Sydsvängen
Västra Berg, Pionjärgatan
Åbylund, Åbylundsgatan
Malmslätt, Milds gata
Ljungsbro, O G Svenssons väg
Stolplyckan, Föreningsgatan

KONTAKTPERSONER FÖR PROJEKTEN​

Malin Holm
Ombyggnadskoordinator
013-20 86 85
malin.holm@stangastaden.se

Lisa Haglund
Ombyggnationskoordinator
013-20 85 33
lisa.haglund@stangastaden.se
​​