Läs mer

Nyrenoverat

​Varje år planerar och genomför Stångåstaden större ombyggnationer och renoveringar i våra bostadsområden. I flera stadsdelar pågår sedan några år totalrenoveringar av fastigheter och vi planerar att bygga om ca 1000 bostäder i Linköping 2019-2021.

Underhåll i befintliga hus har stor betydelse för Stångåstadens ställning som attraktiv hyresvärd i framtiden. Vi genomför fortlöpande åtgärder, där vissa är standardhöjande, till exempel renoveringar av kök och badrum i samband med byte av avloppsstammar. Orsaken kan också vara trygghetsförstärkande åtgärder som byte till elektroniska låssystem eller trivselförbättringar i form av upprustning och utveckling av den yttre miljön. Energibesparande åtgärder är också ett viktigt fokusområde i samband med ombyggnad. Här finns Stångåstadens övergripande energimål 25-25 som grund. 

Aktuella nyrenoveringsprojekt

Gottfridsberg, Hjälmgatan 15 A-C
Innerstaden, Nygatan 52 A-B och Drottninggatan 49
Stolplyckan, Skyttegatan 1-3
Valla Fridhem
Västra Berga, Pionjärsgatan 6-26
Åbylund, Stensättaregatan 1-3​

KONTAKTPERSONER FÖR PROJEKTEN​

Malin Holm
Ombyggnadskoordinator
013-20 86 85
malin.holm(a)stangastaden.se

Johan Sandell
Ombyggnadskoordinator 
013-20 85 44
johan.sandell(a)stangastaden.se​

​​Eva Svedin
Ombyggnadskoordinator 
013-20 85 60
eva.svedin(a)stangastaden.se

Jenny Forsberg
Ombyggnadskoordinator
013-20 85 89
jenny.forsberg(a)stangastaden.se

​​