Nyrenoverat

Stångåstaden är Linköpings största fastighetsägare och en av landets ledande bostadsaktörer. Med det kommer ett stort ansvar och goda möjligheter att påverka i positiv riktning. Det ställer höga krav på oss att alltid vara en hållbar förebild i alla avseenden – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Där alla delar tillsammans bygger framtidsstaden Linköping. Vår ambition gör att vi måste ligga steget före och driva på en positiv utveckling. Vi bygger en stad som inspirerar och det vi bygger idag vill vi ska hålla för generationer.

Det vi bygger och renoverar ska hålla för generationer 

Stångåstaden äger och förvaltar ungefär 18 000 bostäder i Linköping och varje år upprustar och förnyar mellan 300–500 av dem, till ett totalt värde av en halv miljard om året. Vi gör det för att hålla våra bostäder i bra skick och kunna erbjuda våra hyresgäster attraktiva hem. Vi gör det också för att bidra till att Linköping även fortsatt ska vara en bra och trygg stad att leva och bo i. Det innebär bland annat att det människor behöver idag, utvecklar vi med omtanke för kommande generationer. Oavsett vad vi bygger eller renoverar är det hållbara tänket och det långsiktiga perspektivet alltid med från start. Det är så vi utvecklar goda, sunda och prisvärda bostäder och lokaler som håller för framtidens utmaningar. Att ha ett långsiktigt hållbart perspektiv på det vi gör innebär att vår förvaltning blir enklare och mer effektiv på kort sikt. Det är bra för våra kunder, smart för oss fastighetsägare och värdefullt för många kommande generationer.

Hur tänker vi kring renoveringar?

På Stångåstaden har vi en långsiktig underhållsplan över alla våra fastigheter och det är utifrån den vi beslutar om kommande renoveringar. Vi utgår bland annat från skicket på fastigheten och om det finns energibesparande åtgärder vi kan göra. Alla områden och fastigheter är unika och det är viktigt att vi är lyhörda för det i ombyggnationsprocessen och tar stor hänsyn till både fastigheten och människorna som bor hos oss. När vi totalrenoverar en bostad förbättrar vi inomhusmiljöerna genom till exempel nya värmesystem, badrum, kök och fönster. Vi vill att våra hyresgäster ska känna att de får ett hem som känns som nytt, men till en lägre hyra än vid nybyggnation. 

Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör

När vi renoverar gör vi hållbara val under hela resans gång. Med det menar vi ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Det är ett sätt för oss som stor aktör att ta ansvar för våra nuvarande och kommande hyresgäster liksom för stadens utveckling.

Ekonomisk hållbarhet handlar till exempel om att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt i samband med renoveringen och låta hyresgästen vara med och påverka hyreshöjningen genom att göra olika val. För oss är det viktigt att alla hyresgäster som vill bo kvar i sin bostad efter en renovering också ska ha möjlighet att göra det.

Miljömässig hållbarhet innebär till exempel att vi i möjligaste mån använder produkter med högsta miljöklassning. Det innebär också att vi återvinner och återbrukar exempelvis vitvaror och porslin. När vi renoverar ligger stort fokus på att minska energiförbrukningen. 

Med social hållbarhet menar vi att vi lägger stor vikt vid trygghetsskapande åtgärder i samband med renovering. Vi byter till exempel ut många lägenhetsdörrar mot säkerhetsdörrar, ersätter källar- och vindsförråd med nätdörrar till nya säkrare med ståldörrar och installerar elektroniska låssystem vid bland annat entréer. Även olika åtgärder i utemiljön är en viktig del av vårt arbete för att öka tryggheten i samband med renoveringar. Mycket av vårt arbete går ut på att vi också låter hyresgästerna vara delaktiga i renoveringsprocessen genom att till exempel välja tillval tidigt i processen

Hur går det till vid en renovering?

Steg 1 - informationsbrev

Du får hem ett brev på posten med information om din kommande renovering. Detta brev får du ungefär två år i förväg.

Steg 2 -  diskussionsmöte

Två år efter informationsbrevet är du och dina grannar välkomna till ett möte där ni får tycka till om renoveringen. 

Steg 3 - informationsmöte

Vid det här mötet får du information om exempelvis när det är dags att tillfälligt flytta ut, preliminär hyreshöjning och tidplan.  


Steg 4 - dags att flytta

Du får hjälp med att flytta och vi ordnar med en tillfällig bostad om du inte kan bo kvar under renoveringen.

Steg 5 - vi bygger om!

Steg 6 - välkommen hem

Du får hjälp med att flytta tillbaka.

Steg 7 - hembesök

När du kommit i ordning vill vi gärna komma på besök för att se att du är nöjd med din renovering. 

Steg 8 - undersökning

Du får svara på en enkätundersökning så att vi får veta vad vi kan göra bättre nästa gång.


Kontaktpersoner för projekten​

Malin Holm
Ombyggnadskoordinator
013-20 86 85
malin.holm@stangastaden.se

Sara Eisner
Ombyggnationskoordinator
013-20 86 99
Sara.eisner@stangastaden.se
​​