Nyrenoverat

Varje år planerar och genomför Stångåstaden större ombyggnationer och renoveringar i våra bostadsområden. Underhåll i befintliga hus har stor betydelse för Stångåstadens ställning som attraktiv hyresvärd i framtiden. 

Vi genomför fortlöpande åtgärder, där vissa är standardhöjande, till exempel renoveringar av kök och badrum i samband med byte av avloppsstammar. Orsaken kan också vara trygghetsförstärkande åtgärder som byte till elektroniska låssystem eller trivselförbättringar i form av upprustning och utveckling av den yttre miljön. Energibesparande åtgärder är också ett viktigt fokusområde i samband med ombyggnad. Målet är att renovera 300–500 lägenheter per år.

Aktuella nyrenoveringsprojekt

Valla, Ullvåsavägen,Sydsvängen
Västra Berg, Pionjärgatan
Åbylund, Åbylundsgatan
Malmslätt, Milds gata
Ljungsbro, O G Svenssons väg
Stolplyckan, Föreningsgatan

KONTAKTPERSONER FÖR PROJEKTEN​

Malin Holm
Ombyggnadskoordinator
013-20 86 85
malin.holm@stangastaden.se

Lisa Haglund
Ombyggnationskoordinator
013-20 85 33
lisa.haglund@stangastaden.se

Jenny Forsberg
Ombyggnadskoordinator
013-20 85 89
jenny.forsberg@stangastaden.se

Johan Sandell

Ombyggnadskoordinator
013-20 85 44
johan.sandell@stangastaden.se​​

Läs mer