Nyrenoverat

​Varje år planerar och genomför Stångåstaden större ombyggnationer och renoveringar i våra bostadsområden. I flera stadsdelar pågår sedan några år totalrenoveringar av fastigheter och vi planerar att bygga om ca 1000 bostäder i Linköping 2019-2021.

Underhåll i befintliga hus har stor betydelse för Stångåstadens ställning som attraktiv hyresvärd i framtiden. Vi genomför fortlöpande åtgärder, där vissa är standardhöjande, till exempel renoveringar av kök och badrum i samband med byte av avloppsstammar. Orsaken kan också vara trygghetsförstärkande åtgärder som byte till elektroniska låssystem eller trivselförbättringar i form av upprustning och utveckling av den yttre miljön. Energibesparande åtgärder är också ett viktigt fokusområde i samband med ombyggnad. Här finns Stångåstadens övergripande energimål 25-25 som grund. 

Aktuella nyrenoveringsprojekt

Valla Fridhem
Västra Berga, Pionjärsgatan 6-26
Åbylund, Åbylundsgatan 18-28​

KONTAKTPERSONER FÖR PROJEKTEN​

Malin Holm
Ombyggnadskoordinator
013-20 86 85
malin.holm(a)stangastaden.se

Robin Bronow
Ombyggnadskoordinator 
013-20 85 41
robin.bronow(a)stangastaden.se​

Lisa Haglund
Ombyggnationskoordinator
013-20 85 33
lisa.haglund(a)stangastaden.se

Jenny Forsberg
Ombyggnadskoordinator
013-20 85 89
jenny.forsberg(a)stangastaden.se

​​

Läs mer