Läs mer

Skisser och bilder


 

Bild över bäcken som rinner genom Vallastaden. Foto.

Bild över bäcken som rinner genom Vallastaden. Foto.

Fasadbild Lärdomsgatan. Foto. 

Fasadbild plusenergihus. Foto.