Läs mer

Vallastaden

​Vallastaden - En del av drömmen

Mellan universitetet och Linköpings city växer en helt ny och unik stadsdel fram, där människor, samspel och hållbarhet står i centrum. Vi på Stångåstaden är stolta över att vara en av dem som bygger i Vallastaden. Vårt bidrag är attraktiva designradhus och lägenheter för dig som prioriterar frihet och gemenskap.    

Visionen om ett banbrytande sätt att bygga och bo håller just nu på att realiseras i Vallastaden. Tanken är att skapa en stadsdel där social hållbarhet är en livsstil. Genom att bygga tätt och med naturliga mötesplatser i form av torg, växthus och gemensamhetslokaler, så kallade felleshus, inspireras människor till umgänge. Man skulle kunna kalla det en kollektiv närmiljö, där de boende tillsammans formar atmosfär och aktiviteter. Felleshus kommer att finnas till våra hyresgäster på Lärdomsgatan och Fredrik Hasselqvists gata (ej Torgkvartet).

Läs mer om området Vallastaden här.​

Arkitektur som sticker ut

Variation är ett ledord i Vallastaden. Vi byggherrar har därför i uppgift att genomföra projekt som på olika sätt är speciella och nytänkande. Området ska dessutom präglas av en spektakulär utemiljö med extraordinära planteringar, stenbeläggningar, belysningar och arkitektritade gångbroar över Smedstadbäcken. Biltrafiken minimeras med smart lösning i form av parkeringshus och bilpooler. Läs mer om bilpoolen hos Sunfleet​ eller se en kort introduktionsfilm​.

Hyreslägenheter vid Torgkvarteret
Vi har byggt 31 hyreslägenheter om 2-3 rum och kök, Studentbostäder bygger 183 studentlägenheter och cirka 400 kvm lokalyta. Torgkvarteret bygger vi tillsammans med Sankt Kors som bygger 2500 kvm lokalyta. ​​Inflyttning 1 september 2017.

Designradhus med hyresrätt, Fredrik Hasselqvists gata 2 – 8
Vi har byggt fyra radhus med unik design på 160 kvm.  Här satsade vi såväl på utsidan som på insidan, med spännande fasadmaterial och fyra olika inredningskoncept i husen. Inflyttning 1 mars 2017.

Lägenheter med hyresrätt, Lärdomsgatan 8 och 10
Vi har byggt två sexvåningshus med 34 lägenheter om 1-3 rum och kök.  Fastigheterna är ritade av två olika arkitekter. Det ena huset byggdes som ett plusenergihus, vilket innebär att det producerar mer energi än det förbrukar. Inflyttning 1 mars 2017. 

​Länkar​​

Bilder/​skisser​