Läs mer

Majelden, Höjdpunkten

På Bockhornsvägen 5 har vi byggt ett höghus i 14 våningar med 50 lägenheter i storlekarna två till fem rum och kök. Här får du ett boende utöver det vanliga där många av lägenheterna har en strålande utsikt över Linköping med omnejd. Lägenheterna är inredda med stilrena och moderna material. Samtliga lägenheter har egen inglasad balkong. Byggnadsår 2018.


Foto: Anders Bobert


Foto: Anders Bobert


Foto: Anders Bobert


Foto: Anders Bobert

Om Majelden

Majelden tillhör ett av Stångåstadens äldre områden där vi också byggt mycket nytt de senaste åren. Med sitt trivsamma lugn, gröna omgivningar och närheten till city har Majelden alltid varit ett populärt val för bostadssökande. Det höga läget med härlig utsikt lockar, men också områdets goda kommunikationer. I närheten finns Berga Centrum med service som vårdcentral, tandläkare, apotek, livsmedelsaffär, frisörer, restaurang med mera. På gång- eller cykelavstånd ligger även sim- och sporthall, grundskolor, förskolor samt flera större arbetsplatser som SAAB och Universitetssjukhuset. 

Hållbara Höjdpunkten

Vid byggnationen av Höjdpunkten har aktiva miljöval gjorts under hela resan. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har Höjdpunkten certifierats enligt Miljöbyggnad silver som säkerställer bra miljöer att leva och vistas i. En noggrann kontroll av byggnaden utifrån olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material, säkerställer att byggnaden är bra både för dig och miljön.

Några exempel på hållbara val som gjorts i Höjdpunkten:

  • Energiförbrukningen är drygt 30 procent lägre än gällande lagkrav (Boverkets byggnadsregler).

  • Stor vikt har lagts vid att uppnå en god inomhusmiljö genom att kontrollera luftkvalitet och ventilation. Även insläpp av dagsljus mäts och kontrolleras. Höjdpunkten består av drygt 800 kvadratmeter fönster och fönsterdörrar vilket ger ett härligt dagsljusinsläpp i lägenheterna.

  • Byggvaror har granskats för att undvika ämnen som är farliga för miljö och människor.

  • Höjdpunkten värms upp med fjärrvärme som minimerar klimatpåverkan.

  • Hela byggnaden uppfyller kraven för Ljudklass B, vilket är en ljudklass bättre än gällande lagkrav. Det handlar om att exempelvis genom materialval (såsom val av fönster och byggnadsstomme) minska buller från trafiken utanför men även mellan lägenheterna.

  • Samtliga komplementbyggnader är försedda med sedumtak vilket, förutom att ge en "grön" utsikt ovanifrån, innebär en fördröjning av omhändertagandet av takavvattning vilket förhindrar översvämningar i dagvattenbrunnar.