Skisser och exempel på planlösningar Övre Vasastaden, Alnen

 Innergården​

Skiss över innergården på Alnen. Illustration. 

Östfasad

​​Vy från Timmermansgatan

Skiss över östfasad på Alnen. Illustration. 

Söderfasad

Vy från Slöjdgatan

Skiss över söderfasad på Alnen. Illustration. 

Västerfasad​

​​Vy från Erdtmans gata

Skiss över västfasad på Alnen. Illustration.
 

Kvarterskarta

Kvarterskarta på Alnen. Illustration.
 


Exempel på Planlösning ett rum och kök

Planlösning ett rum och kök. Illustration.
 


EXEMPEL PÅ PLANLÖSNING två rum och kök

Planlösning två rum och kök. Illustration.
 


 

EXEMPEL PÅ PLANLÖSNING tre rum och kök

Planlösning tre rum och kök. Illustration.


 

EXEMPEL PÅ PLANLÖSNING fyra rum och kök

Planlösning fyra rum och kök. Illustration.
 


 

EXEMPEL PÅ PLANLÖSNING fem rum och kök

Planlösning fem rum och kök. Illustration.