Kollektivet

​Kollektivhuset Stolplyckan

Stolplyckan är ett av de största kollektivhusen i Sverige och byggdes 1981. Det finns totalt 186 lägenheter. Huset ligger centralt i Linköping på adressen Föreningsgatan 35-59. Du bor i en vanlig lägenhet med eget kök. Skillnaden från andra hyreshus är att du har större möjlighet till gemenskap. Om du vill.

Stolplyckan har lägenheter i olika storlekar, från 1-6 rum och kök. Men de flesta har 3-4 rum och kök. Alla boende kan också boka 2 gemensamma gästrum. 

Stolplyckan har många gemensamma utrymmen, till exempel matsal, café, musikrum, vävstuga och gymnastikhall. Det finns också ett integrerat servicehus och dagis. Lokalerna delas av kollektivet och kommunen. För att styra upp alla aktiviteter finns det arbetsgrupper med olika inriktningar. Föräldragrupp, gympagrupp, textilgrupp med flera. De som vill kan också delta i en matgrupp där man lagar mat och äter tillsammans tre dagar i veckan. 

Om du är intresserad av en lägenhet i Stolplyckan ska du registrera dig i Stångåstadens vanliga bostadskö. 

Läs mer om kollektivhuset​

Kort om Stolplyckans historia

Allt började med en studiecirkel på 1970-talet där en grupp kvinnor jobbade för att få ett kollektivhus i Linköping. Genom ett kollektivhus såg de lösningen på att tidsmässigt kunna förena sitt yrkesliv och familjelivet. Det fanns många ekonomiska och praktiska frågor att lösa runt projektet. Tre och ett halvt år senare hade frågorna fått sin lösning och 1981 var allt färdigbyggt. 

Boendesammansättningen de första åren finns beskriven i en forskningsrapport från Byggforskningsrådet 1991. Det var många småbarnsfamiljer och pensionärer från början men åldersstrukturen har varierat mycket över tiden. Det har också från första början varit vanligt med omflyttning mellan Stolplyckans trapphus när behovet av boendeyta ökar eller minskar. Däremot har det varit relativt få utflyttningar från Stolplyckan och det gäller även idag. Det är flera hyresgäster som flyttade in 1981 och fortfarande bor kvar. ​

Läs mer