Kollektivet

​Kollektivhuset Stolplyckan

Stolplyckan är ett av de största kollektivhusen i Sverige och byggdes 1981. Huset ligger centralt i Linköping på adressen Föreningsgatan 35–59, med närhet till Trädgårdsföreningen, stadskärnan och Universitetssjukhuset. Det finns totalt 186 lägenheter fördelat på 13 trapphus. Stolplyckan har lägenheter i olika storlekar, från 1–6 rum och kök. Men de flesta har 3–4 rum och kök. Du bor i en vanlig lägenhet med eget kök. Skillnaden från andra hyreshus är att du har större möjlighet till gemenskap. I Stolplyckan finns också ett trygghetsboende och en förskola. Lokalerna delas av kollektivet och kommunen.

Stolplyckan har många gemensamma utrymmen. Korridorerna som kopplar samman trapphusen gör det lätt att träffas och nå husets många gemensamma resurser så som storkök, matsal, café, gympahall, lastcykelpool, snickeri, ateljé, keramik, återbruk, hönshus, odlingslotter med mera. Alla boende har även möjlighet att boka två gemensamma gästrum.

Om du är intresserad av en lägenhet i Stolplyckan ska du registrera dig i Stångåstadens vanliga bostadskö. 

Flyttar du till Stolplyckan blir du medlem i en ideell förening där du tillsammans med dina grannar förväntas vara aktiv i olika aktiviteter. Till exempel så har varje trapphus ett eget matlag där man turas om att ordna gemensamma middagar.

Innan du skriver på ett inflyttningskontrakt i Stolplyckan så måste du gå en rundvisning i kollektivet. För att boka tid, mejla info@stolplyckan.se . Boka gärna din rundvandring i god tid innan kontraktsskrivning.

Läs mer om kollektivhuset​ på stolplyckan.se

Kort om Stolplyckans historia

Allt började med en studiecirkel på 1970-talet där en grupp kvinnor jobbade för att få ett kollektivhus i Linköping. Genom ett kollektivhus såg de lösningen på att tidsmässigt kunna förena sitt yrkesliv och familjelivet. Det fanns många ekonomiska och praktiska frågor att lösa runt projektet. Tre och ett halvt år senare hade frågorna fått sin lösning och 1981 var allt färdigbyggt. 

Boendesammansättningen de första åren finns beskriven i en forskningsrapport från Byggforskningsrådet 1991. Det var många småbarnsfamiljer och pensionärer från början men åldersstrukturen har varierat mycket över tiden. Det har också från första början varit vanligt med omflyttning mellan Stolplyckans trapphus när behovet av boendeyta ökar eller minskar. Däremot har det varit relativt få utflyttningar från Stolplyckan och det gäller även idag. Det är flera hyresgäster som flyttade in 1981 och fortfarande bor kvar. ​