Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för webbplatsen .stangastaden

AB Stångåstaden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen. stangastaden uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll

Listor och tabeller är inte kodade på rätt sätt

En del listor och tabeller på webbplatsen är inte korrekt kodade. Det saknas list-element, th-element för rad- och kolumnrubriker samt caption-element. Det gäller bland annat Sök ledig lägenhet, Sök ledig bilplats, Mina hyresavier, Sökresultat för sökning på webbplatsen. WCAG 1.3.1 (A), WCAG 4.1.2 (A).

Bilder

Det kan förekomma att text presenteras som en bild och att information om texten saknas i alt-texten. Det kan förekomma att alt-texter saknas. Kartor på webbplatsen som är avsedda att användas för navigering, till exempel kartan med våra områden, saknar alternativ lägesinformation. WCAG 1.4.5 (AA), WCAG 1.4.9 (AAA), WCAG 1.1.1 (A).

Formulär

  • I vissa formulär på webbplatsen saknas ledtexter då de ligger i div-element istället för label-element. Det gäller till exempel formulären Registrering i bostadskön, Felanmälan. WCAG 1.3.1 (A), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.3.2 (A), WCAG 4.1.2 (A).
  • I några formulär saknas attributet autocomplete i formulärfält, till exempel sidan Registrering i bostadskön. WCAG 1.3.5 (AA).
  • Det kan förekomma att visuella knappar kan sakna ett tillgängligt namn. WCAG 1.1.1 (A), WCAG 4.1.2 (A).
  • Några av våra längre formulär, bland annat Mina önskemål och prenumerationer, saknar uppdelning och gruppering. WCAG 1.3.1 (A).
  • I några av våra formulär, till exempel sidan Ändra lösenord, beskrivs det bara med färg runt ramen då det har blivit fel och text med beskrivning på vad som blivit fel saknas. WCAG 1.4.1 (A), WCAG 3.3.1 (A).

Inloggningssession

Efter inloggning på hemsidan och man inte är aktiv sker automatisk utloggning efter 20 minuter utan att dialog om det visas med möjlighet att förlänga inloggningssessionen.

Blanketter 

En del av våra pdf-dokument är inte uppdaterade enligt webbdirektivets kriterier. Fortlöpande arbete pågår med att ersätta pdf-dokument som html-sidor.

Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes i september 2020. Problemen planeras vara åtgärdade hösten 2021.

Så har vi testat webbplatsen

Företaget Funka har gjort en oberoende granskning av webbplatsen .stangastaden.

Den senaste genomgripande bedömningen gjordes i juli 2020 och är godkänd av styrgruppen för Stångåstadens webb

Kontakta Stångåstaden

Telefon växel: 013-20 85 00
Märk meddelandet med Tillgänglighet