Läs mer

Registrera dig och börja samla köpoäng

För att söka lägenhet hos Stångåstaden måste du registrera dig som bostadssökande i Stångåstadens bostadskö. Du måste ha svenskt personnummer för att kunna registrera dig i bostadskön via vår webbplats stangastaden.se. Har du inte svenskt personnummer kan du kontakta vår Bobutik på Repslagaregatan 31, för mer information.

Du kan registrera dig som bostadssökande och samla köpoäng från den dag du fyller 17 år, men du kan inte börja söka bostad innan du fyllt 18 år.

Företag och organisationer kan inte stå i vår bostadskö.

Stångåstaden kommunicerar till bostadssökande i huvudsak via mejl och sms. Det är ditt ansvar som sökande att dina kontaktuppgifter på Mina sidor är korrekta och hålls uppdaterade.