Överlåtelse

För att överlåta ditt hyresavtal måste du ha ett godtagbart skäl. Överlåtelse kan ske tidigast två kalendermånader efter att vi fått in en komplett ansökan. Ansökan gör du med blankett som du kan hämta i vår Bobutik. För att vi ska godkänna en överlåtelse måste den som övertar hyresavtalet uppfylla Stångåstadens grundkrav.

Godkända anledningar till överlåtelse av hyresavtal:

- Separation - en person på hyresavtalet.
Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år. Kontroll sker mot folkbokföringen. 

- Separation - två personer på hyresavtalet.
Om två personer står på hyresavtalet kan den ena välja att säga upp sin del. Den har tre kalendermånaders uppsägningstid gentemot den kvarboende personen.

- Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta hyresavtalet om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress under minst tre år eller haft för avsikt att sammanbo tillsvidare. Make/maka eller registrerad partner kan överta hyresavtalet, förutsatt att Stångåstadens grundkrav uppfylls.

 Innehållsredigeraren