Köpoäng

Stångåstadens lediga lägenheter söker du på stangastaden.se under Sök ledigt. Nyproducerade lägenheter söker du under Sök nyproduktion. Besök gärna respektive nyproduktionsprojekt på vår webbplats för mer information om uthyrningen.

Utöver hyresbostäder erbjuder Stångåstaden även boendekoncepten Senior och Senior+. Det är samma kö för alla lägenhetstyper.

Du som har flest köpoäng får lägenhet, under förutsättning att du uppfyller Stångåstadens grundkrav.

Du får en (1) köpoäng per dag från den dag du anmäler dig som bostadssökande. Du kan inte överlåta dina köpoäng, men det finns två undantag:

- Vid dödsfall kan köpoäng överlåtas till make/maka/registrerad partner/varaktigt sammanboende i två år under äktenskapslika former

- Köpoäng kan också överlåtas om make/maka/registrerad partner/varaktigt sammanboende i minst två år under äktenskapslika former, permanent flyttar till vårdboende. Vårdboende innebär sjukhem, äldreboende eller gruppboende.


Kontroll sker i båda fallen mot folkbokföringen. Kvarstående part måste ansöka om att ta över köpoäng inom två år från dödsfallet/flytten till vårdboende. Intyg lämnar du till Stångåstadens Bobutik på Djurgårdsgatan 3A.

Köpoäng beräknas med en (1) poäng per dag från den dag du registrerat dig i vår bostadskö. Minst en gång var tolfte månad måste du logga in på Mina sidor för att behålla poäng och köplats. Om du missar att uppdatera köplatsen tar vi bort dig från vår kö och köpoängen försvinner.

Det är ditt ansvar att kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta och hålls uppdaterade.

Om du har ett aktivt hyresavtal (hyresavtalet är inte uppsagt) hos Studentbostäder får du tillgodoräkna dig kötid från ditt senaste inflyttningsdatum i din nuvarande bostad. Om ditt ködatum hos Stångåstaden är äldre än ditt senaste inflyttningsdatum påverkas inte köpoängen.

Oavsett om du är registrerad hos både Stångåstaden och Studentbostäder är varje ködag en (1)  poäng, och poängen kan inte läggas ihop.

Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng. Förälders/vårdnadshavares köpoäng kan med andra ord inte överlåtas till barn.

Köpoäng när du bor hos oss

För dig som hyr lägenhet hos Stångåstaden räknas din senaste inflyttningsdag som kötid, utan krav på uppdatering var tolfte månad. Make/maka/registrerad partner samt sambo som kan visa att de levt under äktenskapslika förhållanden kan också få tillgodoräkna sig sin egen boendetid som kötid. Vi gör alltid en kontroll mot folkbokföringen.