Förtur

​Stångåstaden arbetar med förtur i undantagsfall. Efter skriftlig ansökan och utifrån bestämda kriterier kan viss förtur ges till befintliga hyresgäster, i första hand inom samma område där man bor idag.

Kriterierna är:

- Tillgänglighetsbehov, till exempel behov av hiss/bottenvåning.

- Dödsfall, behov av mindre lägenhet.

- Separation, folkbokförda på samma adress och med minderåriga barn.

Näringslivspoäng

​Bostadssökande som fått arbete i Linköpings kommun i minst sex månader kan ansöka om 600 extra köpoäng (näringslivspoäng). Det gäller dig som flyttar till Linköping från ej pendlingsbar ort utanför Linköpings kommun. Du kan få näringslivspoäng upp till två månader efter påbörjad anställning och måste kunna visa anställningsintyg. För mer information, kontakta oss på 013-20 85 00.

Så här gör du: Skicka in ditt anställningsavtal till foretaget@stangastaden.se eller lämna i vår Bobutik.

Näringslivsförtur

Förtur till lägenhet kan beviljas då Linköpings näringsliv, eller annan arbetsgivare verksam i kommunen, behöver rekrytera personal. En förutsättning är svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens och personal som är viktig för Linköpings kommuns näringsliv. Förturen beviljas ett fåtal personer per år och avser endast nyckelpersoner. Rekrytering ska ske från ej pendlingsbar ort utanför Linköpings kommun. Med pendlingsbar ort avses angränsande kommuner till Linköpings kommun. Mejla foretaget@stangastaden.se för ansökningsblankett.