Byta lägenhet

När två hushåll byter lägenhet med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter lägenhet direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur många köpoäng du har. Det är inget krav att den du byter lägenhet med ska vara hyresgäst hos Stångåstaden.

Direktbytet måste alltid godkännas av Stångåstaden. Blankett för ansökan om direktbyte finns på vår webbplats och i vår Bobutik. Det går även bra att ringa kundtjänst på 013-10 02 84 som kan skicka hem en blankett till dig. Den ifyllda blanketten lämnar du in till Bobutiken minst en (1) kalendermånad före önskat bytesdatum. Observera att både du och den du ska byta med måste fylla i ansökan.

Båda parter måste vara godkända. Ni ska vara bosatta i era nuvarande lägenheter och mantalsskrivna på era respektive adresser. Du måste också flytta in i den nya lägenheten. Om du lämnar oriktiga uppgifter vid ansökan och bytet har blivit godkänt, kan hyresavtalet för lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen §42. Det måste finnas beaktansvärda och godtagbara skäl till direktbytet. I annat fall kan Stångåstaden avslå ansökan. Observera att bilplatser inte ingår i ett direktbyte, endast lägenheten.

När direktbytet blivit godkänt tecknar vi nya hyresavtal och gör en avflyttningsbesiktning. Efter utförd besiktning och undertecknande av hyresavtal kan ni bestämma dag för flytt. I samband med bytet nollställs dina köpoäng och köplatsen raderas.