Bilplats

Det är separat kö för parkerings- respektive garageplats. Du måste uppdatera din köplats för parkerings- och garagekön en gång per år genom att logga in på Mina sidor. I annat fall nollställs dina köpoäng. Tänk på att du måste göra detta även om du är hyresgäst hos Stångåstaden.

Publicering och uthyrning sker i tre olika steg:

Steg 1:

Bilplats publiceras på vår webbplats och är synlig för hyresgäster som bor i samma område som bilplatsen. I steg 1 är platsen publicerad i en vecka.

När publiceringstiden gått ut skickar vi ett erbjudande till sökande hyresgäst med högst köpoäng. Erbjudandet skickas ut klockan 14. Hyresgästen har tre dagar på sig att svara ja/signera, eller svara nej. Om hyresgästen tackar nej skickas erbjudandet automatiskt vidare till nästa sökande på tur.

Steg 2:

Om bilplatsen inte blir uthyrd i Steg 1, publiceras den automatiskt i Steg 2. Här blir bilplatsen synlig även för hyresgäster i närliggande områden. Bilplatsen ligger publicerad på webbplatsen i fyra dagar.

När publiceringstiden gått ut skickar vi ett erbjudande till sökande hyresgäst med högst köpoäng. Erbjudandet skickas ut klockan 14. Hyresgästen har tre dagar på sig att svara ja/signera, eller svara nej. Om hyresgästen tackar nej skickas erbjudandet automatiskt vidare till nästa sökande på tur.

Steg 3:

Om bilplatsen inte blivit uthyrd i tidigare steg publiceras den i steg 3 och blir då synlig för alla besökare på webbplatsen.

Här gäller ”först till kvarn”. Den som först anmäler intresse för bilpatsen måste signera hyresavtalet inom en (1) timme. Om signering inte slutförs inom utsatt tid publiceras bilplatsen på nytt och det är åter ”först till kvarn” som gäller.