Andrahandsuthyrning

Sedan 1 oktober 2019 har Sverige en ny hyreslagstiftning med skärpta regler kring andrahandsuthyrning. Syftet med de nya reglerna är att skapa en tryggare och bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt. Lagen innebär bland annat allvarliga konsekvenser för den som hyr ut olovligt i andra hand. I dokumentet nedan har vi samlat det viktigaste du som hyresgäst bör känna till gällande andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte.

Nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand


Du får bara hyra ut din lägenhet i andra hand om du har Stångåstadens godkännande. Godkännande behövs också om du lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Du som utan lov upplåter din lägenhet riskerar att förlora hyresavtalet.

Som andrahandshyresgäst är det viktigt att kontrollera att Stångåstaden gett tillstånd för andrahandsuthyrningen. Du måste även finnas registrerad som kund hos oss. Det gör du under Registrering på vår webbplats.

Andrahandsuthyrning innebär att du upplåter lägenheten till någon annan under en begränsad tid, om du till exempel studerar eller arbetar tillfälligt på annan ort. För att din andrahandsansökan ska bli godkänd måste det finnas skäl som styrker anledningen till det.

Tillsammans med andrahandsansökan lämnar du ett intyg med anledningen till varför du önskar hyra ut i andra hand. Det kan till exempel vara från din arbetsgivare eller skola:

- För studier på annan ort/annat land ska du lämna in kopia av antagningsbeskedet.

- För utlandsstudier ska du även lämna in en bevittnad fullmakt tillsammans med ansökan. (Ibland är olyckan framme och exempelvis kan en vattenskada inträffa. Stångåstaden måste i så fall snabbt kunna kontakta någon i Sverige som är ansvarig för lägenheten.) Fullmaktsinnehavaren bör inte vara samma person som andrahandshyresgästen.

- För tillfälligt arbete på annan ort/annat land ska du lämna in tjänstgöringsintyg från arbetsgivare.

- För resa ska du lämna in kopior på biljetter eller resplan. För utlandsresa ska även en bevittnad fullmakt lämnas in tillsammans med ansökan.

- För värnpliktstjänstgöring ska du lämna in intyg på värnpliktstjänstgöring.

- Vid flytt till sambo (provboende) ska du lämna in kopia på din nya och sambons folkbokföringsadress.

 

Andrahandsuthyrningen varar maximalt sex månader åt gången. Om du därefter vill fortsätta hyra ut i andra hand måste du lämna in en ny ansökan. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att ta över hyresavtalet om du inte ska flytta tillbaka. Du säger då upp lägenheten enligt gällande hyresvillkor.

Förstahandshyresgästen har fullt ansvar för lägenheten även under andrahandsuthyrningen enligt hyreslagen §§ 39, 40 och 41. Förstahandshyresgästen är därmed ansvarig för att hyran betalas, att gällande hemförsäkring finns och att andrahandshyresgästen sköter sig så att störningar eller andra klagomål som har med lägenheten att göra inte sker. När du hyr i andra hand kan du inte beställa extra utrustning till lägenheten som förändrar hyran, exempelvis underhåll, extra lägenhetsnycklar eller standardhöjande produkter. Det är viktigt att ha ett skriftligt andrahandsavtal där man kommer överens om till exempel hyrestid, uppsägningstid, hyra och andra hyresvillkor. Stångåstaden har inte blanketter för andrahandsavtal utan hänvisar till de som finns att köpa i bokhandeln.

Avtalet mellan första- och andrahandshyresgästen gäller bara om förstahandshyresgästen har tillstånd från Stångåstaden att hyra ut sin lägenhet. Blankett om andrahandsansökan och fullmakt finns på vår webbplats. Den finns även att hämta i vår Bobutik. Du kan också ringa kundtjänst på 013-10 02 84 som kan skicka hem en blankett till dig. Ansökan ska du lämna in till Stångåstaden minst en kalendermånad innan andrahandsuthyrningen startar. Saknas något intyg kommer ansökan att skickas tillbaka obehandlad. Detsamma gäller om du inte angett något skäl till uthyrningen.