Skötsel och trygghet

​Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Det är alltid avtalet som gäller!

Under rubriken Underhåll på ditt hyresavtal/gränsdragningslista står vad du som hyresgäst ansvarar för och vad vi som hyresvärd ansvarar för.

Hyresvärden ansvarar oftast för följande delar:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
  • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

Hyresgästen ansvarar oftast för följande delar:

  • Lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak. 
  • Övriga installationer eller utrustning som du själv installerat.
  • Du kan själv när som helst på egen bekostnad till exempel måla och tapetsera om det görs på ett fackmannamässigt sätt.

Kom ihåg att du alltid måste kontakta oss innan du ändrar något i din lokal.

Trygghet och Säkerhet ​

Vi tillhandahåller en standardlokal. Det är du som hyresgäst som ansvarar för inbrottsskydd som exempelvis skalskydd, lås och försäkringar. Inbrottsskyddet bör anpassas till verksamheten som bedrivs i lokalen, kontrollera det med ditt försäkringsbolag.

Det är du som hyresgäst som är kostnadsansvarig för skador som uppstår i lokalen vid inbrott.

Tänk på att alltid skaffa en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen.

Felanmälan och service

Kundtjänst

Du kan göra en felanmälan på telefon nr 013-10 02 84 eller ställa dina frågor till kundtjänst mellan klockan 07.00 och 17.00 vardagar.

Innan du felanmäler

Läs vem som ansvarar för vad under skötsel och underhåll (Gränsdragningslista) i kontraktet.

Kund och avtalsansvarig

Kund och avtalsansvarig är den person du träffade vid visning av lokalen och när du skrev på ditt avtal.

Journummer

När kundtjänst har stängt, så kan du ringa vårt journummer 013-14 84 44, jouren hjälper dig med akuta ärenden så som felanmälan och störningar, som inte kan vänta till nästa vardag.

Hiss

Om det blir fel på hissen anmäl felet direkt till hissbolaget. De har öppet dygnet runt. Se telefon nummer i hissen.