Att hyra lokal

​Vårt mål är att erbjuda Linköpingsbor ändamålsenliga och prisvärda lokaler. Vi vill också skapa levande och attraktiva stadsdelar. Vi vill bidra till att det finns ett bra basutbud av kommersiell och offentlig service i närmiljön. ​


Vi har några regler som vi utgår ifrån när det gäller att godkänna hyresgästen. Varje ärende prövas individuellt för att se till de omständigheter som finns. 

Godkännande av hyresgäst 

Innan du kan flytta in i någon av våra lokaler, gör vi en kontroll så att följande punkter uppfylls:  
• Din verksamhet måste vara lämplig för lokalen och området i stort. 

• Du ska ha ett registrerat företag, till exempel ett aktiebolag, handelsbolag, förening eller enskild firma.  

• Din kreditvärdighet ska vara god och utan betalningsanmärkningar. Vi tar alltid en kreditupplysning.  

• Avtalstiden är för det mesta 3 år, så du bör ha för avsikt att driva verksamheten under den tiden.  

• Momsregistrerade lokaler kan enbart hyras för momspliktig verksamhet.​​ 

Vi kan i vissa fall, exempelvis om ett företag är nystartat, begära en ekonomisk säkerhet. En sådan säkerhet kan till exempel vara en borgensman eller en bankgaranti.


Skyltning 

Det finns olika sätt att marknadsföra sin verksamhet i stadsmiljön. En skylt som talar om att du finns och vad du gör är ofta viktigt. För att sätta upp skyltar behöver du både tillstånd från oss och bygglov. 

Om du vill sätta upp en skylt behöver du först få tillstånd från oss som fastighetsägare. Efter vårt godkännande ansöker du om bygglov hos bygglovskontoret. Läs mer hos Linköpings kommun.

Trottoarpratare kräver polistillstånd och godkännande av den som äger marken, Hyresvärd/allmän mark kommunen. Läs mer hos Linköpings kommun.

Markiser

Markiser måste vi som fastighetshetsägare godkänna uppsättning av. Ibland kan uppfällbara markiser kräva bygglov. 


Förändrade behov

Vi vill att du som hyresgäst ska få de bästa förutsättningar att driva en gynnsam verksamhet i dina lokaler. Därför sker lokalanpassning normalt alltid före inflyttning. Men förändringsbehov kan även dyka upp under en avtalsperiod. När våra kunder behöver omorganisera sig, anställa, yteffektivisera, profilera sig tydligare eller verksamhetsanpassa finns vi till hands för att diskutera och hitta nya lösningar.

Nya lösningar för nya behov

Vi arbetar alltid för att möta våra kunders förändrade behov. Genom regelbundna kontakter lär vi känna våra kunder och är alltid intresserade av att hitta lösningar på nya lokalbehov. Vi är måna om att skapa långsiktiga kundrelationer och tror på att vara flexibla och anpassa oss efter våra kunders utveckling.
Du är med andra ord alltid välkommen att vända dig till oss.

Överlåtelse av lokal

Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt att överlåta den. Dessutom måste lokalen överlåtas till någon som även tar över din verksamhet. Kontakta oss för mer information.

Vi överlåtelse av lokal tar den nya hyresgästen över allt ansvar enligt kontrakt. Därför är det viktigt att den nya hyresgästen sätter sig in i vad det innebär, till exempel kontroll av att det finns tätskikt i restaurangkök som tidigare hyresgäst iordningställt. Skulle det pga det inträffa en vattenskada blir den nya hyresgästen fullt ansvarig. Inredning som tidigare hyresgäst satt dit tillhör inte fastighetsägaren utan ska plockas bort eller övertas av den nya hyresgästen. Vid fall då avflyttning sker kan återställning komma ifråga.

Behöver man skriva om avtalet när man har bytt från enskild firma till aktiebolag?
Har du enskild firma så är du själv, som fysisk person, hyresgäst. Om verksamheten förändras och övergår till att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta kund- och avtalsansvarig hos oss för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget.

En överlåtelse till ett aktiebolag kan innebära en sämre säkerhet för hyresvärden. Det är därför vanligt att hyresvärden kräver bankgaranti eller annan säkerhet för att godkänna en sådan överlåtelse.

Tänk på att för att få ändra inriktning av din lokal måste du först ha tillstånd från oss. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet, vilket kan innebära att inriktningen inte får ändras trots att vi har godkänt det. Ta alltid kontakt med oss på Stångåstaden om du tänker ändra din inriktning.