Hyrespolicy förrådslokal

​Utdrag ur Stångåstadens hyrespolicy

​Policyn innebär att:

- Den blivande hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande

- Den blivande hyresgästen ska kunna betala hyran.

- Eventuella skulder till Stångåstaden och andra hyresvärdar måste vara reglerade.

- Om den blivande hyresgästen har flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran, görs en bedömning utifrån det enskilda fallet.

- Det ska finnas en gällande hemförsäkring.​ ​

​Vi förbehåller oss rätten att välja hyresgäst. 

Före kontraktsteckning kommer kreditupplysning att tas om sökandes ekonomiska förhållanden inte är kända.

​​Referenser ska vid anmodan kunna uppvisas.