Riktlinjer och grundkrav för att hyra lägenhet

Att teckna ett hyresavtal är att ingå en viktig affärsförbindelse med vissa rättigheter och skyldigheter. 

Alla som uppfyller Stångåstadens hyrespolicy kan teckna hyresavtal och bli hyresgäst hos Stångåstaden.

- Stångåstaden hyr ut bostäder för permanent boende. Det är den person som fått erbjudandet som ska teckna hyresavtalet och bo i bostaden. Det innebär att den blivande hyresgästen har sin huvudsakliga dygnsvila i lägenheten och att hen ska vara folkbokförd på adressen.​

- Den blivande hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande. Registrering i bostadskön kan ske från det att man fyllt 17 år.

- Den blivande hyresgästen ska kunna betala hyran för den sökta lägenheten. Om kraven på godtagbar inkomst bedöms vara låg kan säkerhet begäras i form av godkänd borgen.

- Alla eventuella skulder till Stångåstaden och andra hyresvärdar måste vara reglerade.

- Om den blivande hyresgästen har flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran, görs en bedömning utifrån det enskilda fallet.

- Tidigare boenden ska vara störningsfria de senaste åren.

- Det ska finnas en gällande hemförsäkring.

- Antalet personer boendes i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

- Hyresgäster som bott kortare tid än 12 månader prioriteras inte för omflyttning.

- Merparten av de uppsagda lägenheterna fördelas efter den sökandes köpoäng. Vi förbehåller oss dock rätten att välja hyresgäst.

​​Köpoäng beräknas med en (1) poäng per dag från den dag man registrerar sig i vår bostadskö. Minst en gång var tolfte månad måste man logga in på Mina sidor för att behålla poäng och köplats. Om köplatsen inte blir uppdaterad tar vi bort ansökan och kötiden försvinner. 

För Stångåstadens bostadshyresgäster räknas senaste inflyttningsdag som kötid utan krav på uppdatering var tolfte månad.

Om du har ett aktivt hyresavtal (hyresavtalet är inte uppsagt) hos Studentbostäder får du tillgodoräkna dig kötid från ditt senaste inflyttningsdatum i din nuvarande bostad. Kontakta vår Kundtjänst, 013-10 02 84, för att få dessa köpoäng. Om ditt ködatum hos Stångåstaden är äldre än ditt senaste inflyttningsdatum påverkas inte köpoängen. Oavsett om du är registrerad hos både Stångåstaden och Studentbostäder är varje ködag en poäng och poängen kan inte läggas ihop. 

Köpoängen nollställs och köplatsen raderas när ett hyresavtal tecknas. Det gäller samtliga som är tecknade på hyreskontraktet. 

Köpoängen är personliga. 

Kunder som missbrukar systemet genom att inte höra av sig eller uteblir från bokade tider riskerar att bli spärrade under en viss tid. 

Vid publicering av lägenheter på hemsidan anges i vissa fall önskad målgrupp som trapphus/fastighet/område är lämplig för. Lägenheten erbjuds till den med högst köpoäng inom målgruppen. Målgrupperna är barnfamilj, vuxna utan barn, senior samt studenter.​ 

Viss förtur för boende hos Stångåstaden

I undantagsfall ger vi viss förtur. Ansökan om förtur ska styrkas. 

Efter skriftlig ansökan och utifrån bestämda kriterier kan förtur ges till befintliga hyresgäster, i första hand inom samma område där man bor idag.

​Kriterierna är:
- Tillgänglighetsbehov, t ex behov av hiss/bottenvåning.

- Dödsfall, behov av mindre lägenhet.

- Separation, folkbokförda på samma adress och gemensam vårdnad av minderåriga barn.

Förtur för ungdomar 18-24 år

För att underlätta för ungdomar att få sitt första boende har bostadssökande mellan 18-24 år förtur på utvalda ettor och tvåor. Totalt rör det sig om cirka 80 bostäder om året.

- Det framgår i publiceringstexten om ungdomar har förtur till bostaden.

- Bostäderna fördelas efter köpoäng, men för att det ska bli en jämn åldersfördelning kommer lika många lägenheter gå till varje ålderskategori

Är du inskriven på Linköpings Universitet har du i stället möjlighet att söka bostad på Studentbostader.se
För mer information kontakta oss på telefon 013-20 85 00.

Förtur nya hyresgäster

Då ett företag, som är under etablering eller expansion till fördel för Linköpings utveckling, är i behov av rekrytering från annan ort kan den nyanställde erhålla förtur. Detta avser bostadssökande som inte bor inom pendlingsavstånd från Linköping och erhållit en tillsvidareanställning eller minst 12-månaders visstidsanställning i Linköping. Med pendlingsbar ort avses angränsande kommuner till Linköpings kommun.

Före ett erbjudande om lägenhet tar vi kreditupplysning om sökandes ekonomiska förhållanden inte är kända.

När du skriver kontrakt ska du:

- kunna styrka inkomst

- uppvisa referens från i första hand tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare

- kunna legitimera dig

Observera att referenser äldre än två år inte godkänns.

Anmälan till kön gör du i första hand via Stångåstadens hemsida, www.stangastaden.se​. Denna service finns också i Stångåstadens Bobutik.


Rivningsavtal

Rivningsavtal innebär att besittningsskyddet är bortförhandlat hos Hyresnämnden. Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet så att det upphör efter tre (3) kalendermånader för att huset till exempel ska byggas om eller rivas. Om du skriver på ett rivningsavtal får du behålla dina köpoäng.

Näringslivspoäng 

Bostadssökande som fått arbete i Linköpings kommun i minst sex månader kan ansöka om och få 600 extra köpoäng (näringslivspoäng). 

Du måste visa anställningsintyg och det gäller dig som flyttar till Linköping från ej pendlingsbar ort utanför Linköpings kommun. Du har möjlighet att använda dessa poäng under ett år. Du kan få näringslivspoäng upp till två månader efter påbörjad anställning.

​För mer information kontakta oss på telefon 013-20 85 00.​

Läs också Stångåstadens hyrespolicy​