Läs mer

 

VD har ordet

Vi har haft en samhällsutveckling med allt tuffare klimat de senaste åren. Behovet av att arbeta systematiskt med trygghetsfrågor har blivit viktigare. Stångåstaden driver ett aktivt arbete för ökad trygghet i hela Linköping och har dessutom extra fokus på några stadsdelar. Vi har startat två stora stadsdelssatsningar i Skäggetorp och Ryd med nya förvaltningsmodeller de senaste åren och håller på att dra igång även i Berga. 

Allt fler upplever ökad trygghet där vi driver stadsdelsprojekt

Resultaten så här långt är lovande då allt fler tycker att de upplever stadsdelarna som tryggare idag än för två år sedan. Stångåstaden har också en mängd föreningssamarbeten och vi arbetar på olika sätt med att stärka sysselsättningen. Vi är givetvis inte i mål. Det finns mycket kvar att göra och arbetet är långsiktigt.​

Orimlig ökning av byggkostnaderna​

Ett annat mycket aktuellt ämne är byggkostnadsutvecklingen. Vi har nyligen tvingats avbryta en samverkansentreprenad i Ebbepark och göra om upphandlingen då prisbilden var helt fel. Entreprenadmarknaden har va​​rit överhettad de senaste åren och kostnadsutvecklingen är inte rimlig. På 10 år har det blivit mer än dubbelt så dyrt att bygga ett hus. Det påverkar förstår hyrorna i nyproduktion. Det framställs ibland i media som vi byggherrar kan göra ett val att bygga dyrt eller bygga billigt. Det valet finns inte. Från Stångåstadens sida tycker vi det är viktigt att markera att vi inte kan betala hur mycket som helst.

Gemensamt åtgärdsprogram för att bygga billigare

Vi försöker komma med konstruktiva förslag också. Vi lanserar ett stort åtgärdsprogram inom SABO (branschorganisation för allmännyttiga bostadsföretag) med förslag till regelförändringar i branschen. Här har Stångåstaden varit mycket aktiva för att hitta lösningar som kan bidra till lägre kostnader och fler nya bostäder.

Linköping 2018-05-11
 
Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden