VD har ordet

På Stångåstaden går verksamheten för högtryck då 2017 är ett väldigt intensivt år. Jag brukar berätta om våra stora investeringar som förstås kräver mycket av vår organisation. Förutom att det är mycket hårt arbete bakom all nybyggnation så påverkar det även bolagets ekonomi och riskexponering på lång sikt. Vi håller därför på med en ganska stor affär där vi planerar att sälja 1088 bostäder. Vi gör det för att minska vår skuldsättning och räntekänslighet framåt. Vi har inte problem med vår ekonomi idag och vi planerar för att vi ska fortsätta ha en stark ekonomi. Det gör att vi kan vara med och utveckla Linköping men även säkerställa att vi kan erbjuda bra service till alla våra kunder i framtiden. I affärsupplägget ingår att hitta en extern köpare som är dokumenterat duktig på att förvalta bostäder. Den som köper förbinder sig även att bygga nya hyresrätter i Linköping.

En annan stor händelse under året är förstås Bomässan i Vallastaden som äger rum 2-24 september. En helt ny stadsdel växer fram med 1000 nya bostäder på väldigt kort tid. Stadsdelen är tät, varierad och innovativ. Hållbarhet har varit en av grundpelarna med hela projektet. Stångåstaden och Studentbostäder har flera projekt som är spännande och väl värda ett besök. I samband med mässan är det också dags för invigning av ett nytt mindre servicekontor i Vallastaden som vi öppnar för att förbättra vår service till framför allt alla studenter som bor i Studentbostäder eller Stångåstaden.

Vi firar även 75 år som bolag i år. Det firar vi på olika sätt. Bland genom en jubileumsbok som Gunnar Elfström skrivit. Vi ordnar även en allsångsturné i maj som jag hoppas ni har tid att besöka. Så här ser turnéplanen ut:

17 maj Ryd, Cherrie, Rabih Jaber, Allsångsledare: Hanna Rydman

21 maj Johannelund, Magnus Carlsson, Allsångsledare: Hanna Rydman

23 maj City, Liam, Ali Dhaanto, Allsångsledare: Hanna Rydman

Klicka och läs mer om Allsångsturnén här.​

Välkomna till Vallastaden och Allsångsturnén!


Linköping 2017-04-27

Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden