VD har ordet

Resultatet för 2019 är starkt. Stångåstaden redovisar ett resultat före skatt om 228 mnkr. Värt att notera är att vi har det bästa driftnettot i bolagets historia om 555 mnkr. Vi fortsätter att investera tungt i både nyproduktion och ombyggnation och det är mycket viktigt att vi säkerställer att bolaget har en stark finansiell ställning framåt. Investeringar måste vara lönsamma och vi behöver ha en effektiv organisation. Det är genom att ha en stark ekonomi som vi har möjlighet att vara med och utveckla både bolaget och Linköping och erbjuda våra kunder en riktigt bra service.

Vid årsskiftet hade vi 725 nya bostäder i produktion. Stångåstaden har en strategi att hålla en hög byggtakt över tid för att bidra till att bygga bort bostadsbristen. Som stor aktör har vi möjlighet att hålla produktionstakten uppe oavsett konjunkturläge. Till 2020 planerar vi att byggstarta ytterligare ca 400 bostäder i olika lägen i staden.

Omvärlden förändras i allt snabbare takt, inte minst genom digitaliseringen som pågår. Stångåstaden behöver anpassa sig till nya förväntningar från kunder men också dra nytta av de möjligheter digitaliseringen ger oss. Vi ska göra nya saker som skapar värde för våra kunder och för bolaget i framtiden. En offensiv affärsplan för de kommande åren har processats fram med styrelsen och våra medarbetare under året som gått. 

Förutom byggnation och digitalisering är hållbarhetsfrågorna centrala i vår strategi. Vi satsar vidare för att bidra till mindre klimatpåverkan och Linköpings mål att vara CO2-neutralt år 2025. Vi lägger också stora resurser på stadsdelsutveckling och trygghet för att göra våra bostadsområden ännu bättre.

Stångåstaden står starkt och kommer kunna fortsätta bidra till vårt uppdrag att göra Linköping till en bättre plats att både leva och driva näringsverksamhet i. Vi har ordning på vår ekonomi och vi har en mycket kompetent och engagerad organisation som vill vara med och göra skillnad. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla duktiga medarbetare i företaget och till Stångåstadens styrelse för bra samarbete under året. 

Linköping 2020-04-28
 
Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden