VD har ordet

Stångåstaden bygger för högtryck. Vi har över 800 nya lägenheter i byggnation i dagsläget. Vår målsättning är att fortsätta hålla en mycket hög takt de kommande åren för att komma tillrätta med långa kötider och bostadsbrist i Linköping.

Jag tror att de flesta tycker att det är väldigt bra att vi bygger nya bostäder. En följdfråga jag ofta får är om våra hyror i nyproduktion och varför det är så höga. Grundproblemet är att det blivit väldigt mycket dyrare att bygga de senaste 15 åren vilket försvårat byggande av nya hyresrätter. Orsakerna är flera, till exempel bristande konkurrens, låga räntor, regelverk, högre markpriser med mera. Sannolikt påverkar även ränteavdragen byggkostnaderna. En ny och mycket viktig riskfaktor är bristen på personal i byggbranschen. Stångåstaden har ingen egen byggpersonal, utan köper in all byggnation. Det är en stor utmaning för våra leverantörer att hitta personal för att bygga och dessutom göra det till konkurrenskraftiga priser de kommande åren. Om kostnaden för att bygga ökar, så ökar tyvärr även hyrorna i nyproduktion. Om vi inte tar ut rätt hyra så riskerar vi förluster och stora nedskrivningar som dessutom övervältras på våra andra kunder som bor i äldre fastigheter. Vi har även lagstiftning att följa med krav på affärsmässighet. Enda sättet att långsiktigt komma åt högre och högre hyror i nyproduktion är att få ned byggkostnaderna. Vi har goda exempel med industriellt byggande som kapat byggkostnader i några av våra projekt. Det måste branschen arbeta vidare med. En viktig slutsats är att vi b​ehöver bygga ändå och att Stångåstaden redan har ett stort antal lägenheter med rimliga hyresnivåer. Bygger vi nytt startar vi flyttkedjor som frigör billigare bostäder. Huvuddelen av Stångåstadens lägenheter har en hyra på under 7000 kr per månad.​

Vår enskilt kanske viktigaste uppgift är att ta hand om våra 33 000 kunder. Just nu har vi vår stora årliga kundenkät ute. Vi lägger upp en stor del av vår planering och våra prioriteringar av åtgärder utifrån de svar vi får in. Är du kund hos oss är det väldigt viktigt för oss att du svarar och dessutom en möjlighet för dig att påverka. Tack på förhand!​


Linköping 2016-10-17
Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden