Läs mer

 

Trygghetsgruppen jobbar långsiktigt för trivsel

​Att bo hos Stångåstaden innebär att man får så mycket mer än fyra väggar och tak över huvudet. Mycket fokus läggs på mjuka frågor, där målet är att öka trygghet och trivsel hos hyresgästerna. 

- Det handlar om ett mycket långsiktigt tänkande, där vi har format en grupp av medarbetare som jobbar tillsammans för ökad trygghet ur en mängd olika perspektiv, berättar Anders Fernemark, som är chef i gruppen.

- På ett övergripande plan handlar det om att skapa dialog med våra kunder, fånga upp deras tankar och jobba proaktivt. Vi jobbar också mycket för att skapa effektiva samarbeten med andra i samhället: socialtjänst, räddningstjänst, polisen, försäkringsbolag, föreningsliv – alla positiva krafter som finns. Min erfarenhet är att det enda sätt att nå långsiktig, hållbar framgång är när man känner att alla drar åt samma håll.

Bakgrund som polis

Anders erfarenhet, som han nämner, kommer bland annat från hans bakgrund som polis.
- Ja, det kanske verkar lite konstigt att det jobbar en polis här på Stångåstaden. Det kanske är viktigt att tillägga att jag ju inte har någon polisiär framtoning. Jag sökte helt enkelt det här jobbet för att jag tycker om att ha kontakt med människor, att hjälpa till. Sedan känns ju värderingarna helt rätt. Det är tydligt att vi som bolag tar ett socialt ansvar. Jag känner ju att jag kan vara med och påverka. Jag har alltid gillat Stångåstaden, så därför kändes det naturligt att söka mig hit. 

De andra i teamet, kan du berätta om deras roller?

- Ja, vi har till exempel två personer i teamet som är inriktade på de olika seniorkoncept vi har 55+ och 70+. De är mycket ute bland våra kunder och nätverkar, ordnar aktiviteter, fångar upp frågor och finns på plats. Sedan har vi två så kallade bosociala samordnare och en trygghetssamordnare. Det är två ganska nya roller som fokuserar på störningar och det som på lite stelare språk skulle kallas "felaktigt beteende". De här medarbetarna tar kontakt med de kunder vi behöver prata med, lyssnar, kommunicerar, följer upp.
- Om inte dialogen hjälper så att kunden vidtar rättelse, då kopplar vi in ett så kallat vräkningsförebyggande team där målet är att ingen ska bli satt på gatan. Återigen är samarbetet med andra samhällsfunktioner centralt.
- En annan roll vi har i teamet är en hyresjuridisk konsulent, dessutom finns en brand- och säkerhetsansvarig. Där blir det lite hårdare frågor kanske, men då ska man också veta att vi fungerar som ett internt stöd för alla våra anställda också.

Trygghetesteamet jobbar i nära samarbete med områdesansvariga, projektledare och andra samarbetspartners – till exempel vaktbolag, föreningsliv och andra - för att utveckla Stångåstadens olika verksamheter som alla på något sätt kommer i kontakt med frågor om trygghet och trivsel.
- Till exempel har vi ett nära samarbete med andra fastighetsägare i Skäggetorp. Det gäller ju att alla som har intressen i ett område – och egentligen hela staden – drar åt samma håll och hjälps åt. Det mår alla bra av. Ingen ska stå ensam.

Vad är drivkraften?

- Vi är många här i stan och på Stångåstaden som brinner för att driva samhällsutvecklingen framåt. Och jag är en av dem. Jag känner att jag har stor påverkansmöjlighet här. Att jobba förebyggande och proaktivt på ett annat sätt, från ett annat håll.
- Till exempel tittar vi på hur vi kan testa nya metoder för att öka tryggheten. Vi har ju som vision att alltid ligga steget före. Andra ska titta på hur vi gör, vilka lösningar vi kommer med. Det är sånt som driver mig.