Läs mer

 

"Tillsammans ska vi lyfta Skäggetorp”

- Om man vill utveckla en hel stadsdel som Skäggetorp gäller det att alla är med på tåget, att vi har en gemensam bild av framtiden och drar åt samma håll.

Orden kommer från Kajsa Andersson Lundblad, som tidigare var rektor på Skäggetorpsskolan. Hon berättar om det samverkansprojekt som fastighetsägarföreningen i Skäggetorp driver.

En levande stadsdel, full av energi, bra service och en fin skola. Skäggetorp är ett område med stora styrkor. Samtidigt har stadsdelen hanterat flera utmaningar under åren. Stångåstaden är ett av de bolag som har flest lägenheter i Skäggetorp och samverkar med de andra fastighetsägarna för att med gemensamma krafter försöka åstadkomma och förstärka den positiva utvecklingen.

- För det första vill jag säga att bilden av Skäggetorp ofta är alldeles för negativ, säger Kajsa Andersson Lundblad. Det skrivs om oss när något dåligt händer, sällan när något bra inträffar. Många vill få sin bild bekräftad och jag tycker ofta att media är snabba att hjälpa till.​

Något nytt

Kajsa Andersson Lundblad vill istället fokusera på det positiva och framförallt ett initiativ med tydligt framtidsfokus.

- Det började med att jag fick en fråga från Fastighetsägarföreningen om att vara med i en två dagar lång träff tillsammans med mängder av olika aktörer med koppling till Skäggetorp. Syftet var att dela med sig av och diskutera vår bild av framtiden. 

- Det var något med seriositeten och ambitionen som fick alla inbjudna att rensa i sina almanackor. Jag kände att det här kunde vara något nytt, att vi tidigare ofta försökt göra oss hörda en och en, men att utmaningarna måste lösas tillsammans.

Samsyn viktigt

Under två dagar fick representanter från skolan, miljö- och samhällsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kyrkan, Polisen och andra samhällsaktörer diskutera utvecklingen i Skäggetorp.

- Det viktigaste handlade om att få samsyn kring framtiden, berättar Kajsa Andersson Lundblad. Vi kom från många olika håll med en stark ambition att bidra till ett lyft för Skäggetorp. Under den första dagen hjälptes vi åt att skapa en slags framtidskarta. Dag två jobbade vi med att prioritera målen och att lägga en plan för den fortsatta samverkan. 

- Alla var överens om att det är viktigt att jobba långsiktigt för att skapa en trygg, attraktiv stadsdel. Kanske har tidigare insatser varit av mer akut karaktär och kanske gjorts på impuls. ​

Långsiktigt åtagande

Ett tydligt prioriterat område handlar om trygghet och en levande stadsdel.

- För det första är det viktigt att fler vuxna rör sig ute efter klockan 18. Det minskar oron och ökar kontakten mellan alla. Och så handlar det om att synliggöra de satsningar som görs. Fastighetsägarna investerar mycket i underhåll och allmänna ytor, det blir en allmän uppfräschning och trevligare miljö. 

Ett annat prioriterat område handlar om sysselsättning och framtidstro.

- Om vi ska lyckas vända bilden av Skäggetorp är ju sysselsättning en nyckelfråga, menar Kajsa Andersson Lundblad. 

- Här bidrar alla inblandade till att försöka hitta och skapa fler arbetstillfällen och praktikplatser för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden. Jag vet att till exempel Stångåstaden gör allt de kan för att få fram sommarjobb, praktik och vanliga tillsvidarejobb – hos sig själva och hos sina entreprenörer och underleverantörer. Jag tycker att de visar prov på ett fint åtagande som vi alla vinner på.​