Stångåstadsjouren

Vår service på kvällar och helger​

Stångåstadsjouren är särskilt utvalda och utbildade väktare från Securitas. Uppdraget omfattar reparationsjour, trygghetsjour och bevakning för brotts- och brandförebyggande insatser. Stångåstadsjouren är främst till för dig som hyresgäst om du får akuta fel i din bostad eller drabbas av pågående störningar när våra kontor är stängda. 

Som hyresgäst hos Stångåstaden kommer du alltid i kontakt med en väktare som hjälper dig med akuta problem. Med akuta fel i bostaden menar vi till exempel att spis, kyl eller frys är helt ur funktion, helt stopp i avlopp, vattenläckage och liknade fel som inte kan vänta till nästa arbetsdag. Det är inte ett akut fel om det finns minst en fungerande enhet. Till exempel om en av två toaletter i bostaden fungerar. 

Du kontaktar Stångåstadsjouren på telefon 013-14 84 44 vardagar klockan 17.00 – 07.00 samt helger.​