Stångåstaden presenterar stödåtgärder till hyresgäster

Pressmeddelande 2020-04-08

Just nu har många hyresgäster det tufft på olika sätt. Flera lokalhyresgäster kämpar för att hålla igång sina verksamheter och många boendehyresgäster har drabbats ekonomiskt i coronavirusets spår. Stångåstaden har därför beslutat att vidta åtgärder för att stötta båda dessa grupper.

-          Coronakrisen har slagit hårt mot Stångåstadens kunder. Många företagare kämpar för sin överlevnad och många hushåll har fått en ansträngd privatekonomi. Därför har vi tagit beslut om ett antal stödåtgärder. Vi följer utvecklingen noga och fler åtgärder kan bli aktuella, säger Astrid Brissman, styrelseordförande Stångåstaden.

-          Som det ser ut är detta bara början på en lång kris som vi har att hantera framåt. För oss är det viktigt att vi kan hjälpa till i det akuta läget men också att vi har förmågan att hjälpa till långsiktigt. Stångåstaden är en stor aktör i Linköping och vi har, liksom alla andra, ett ansvar att bidra på det sätt vi kan i den här krisen, säger Jan Österlind, vice styrelseordförande i Stångåstaden.

Stöd till lokalhyresgäster

Stångåstaden kommer att arbeta med olika typer av stödåtgärder riktat till de lokalhyresgäster som hamnat i ekonomiska problem på grund av coronakrisen. Fokus kommer att ligga på utsatta branscher såsom hotell, restaurang, sällanköpshandel och vissa andra verksamheter. Vi har redan erbjudit anstånd med hyresbetalningar för april eller maj månad. Vår bedömning, i dialog med våra lokalhyresgäster, är att fler åtgärder behöver göras då många kämpar för sin överlevnad. Varje lokalkontrakt är en unik uppgörelse och därför kommer stödet att hanteras individuellt där åtgärden kan vara anstånd, olika former av rabatter samt marknadsföring av lokalhyresgästerna. Stångåstaden tänker använda sig av statens krispaket för att få hjälp med att finansiera åtgärderna. Stödet ger hyresgästen möjlighet att få rabatt upp till 50 % av hyran för perioden april till juni 2020. Staten och fastighetsägaren står för halva kostnaden var.

-          Våra kommersiella lokalhyresgäster bidrar till levande bostadsområden. Vi är därför väldigt måna om att hjälpa till. Vi har redan erbjudit de lokalhyresgäster som är i behov av det anstånd med hyran. Nu tar vi ytterligare ett steg. Vår bedömning är att det finns ett behov av att använda en verktygslåda innehållande flera olika typer av stödåtgärder som kan användas utifrån behov, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Stöd till boendekunder

Sverige har på nationell nivå skyddsnät med ersättning från arbetslöshetskassa för den som blir arbetslös och sjukpenning för den som blir sjuk. På den kommunala nivån har socialtjänsten det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver, till exempel genom försörjningsstöd, som gör att de har råd att betala hyran. Stångåstaden har redan idag ett nära samarbete med socialtjänsten och nu är det viktigt att samarbetet fördjupas för att hjälpa de hyresgäster som får svårigheter att betala hyran.

Stångåstaden erbjuder sina bostadshyresgäster följande stöd:

Hyresrabatt – Stångåstaden har beslutat att ge alla boendehyresgäster en hyresrabatt motsvarande årets hyreshöjning under tre månader. Detta innebär att alla hyresgäster får ett avdrag motsvarande 2,25 % på hyran de kommande tre månaderna från och med nästa avisering.

Anstånd och avbetalningsplaner - Stångåstaden jobbar redan idag med anstånd och avbetalningsplaner och räknar med att detta kommer att öka som en följd av coronakrisen.

Stöd i vardagen - Utöver ovan nämnda insatser så erbjuder Stångåstaden sina boende i seniorbostäder hjälp att utföra vardagliga bestyr som att handla eller göra andra ärenden. Samarbete med det lokala föreningslivet fortsätter för att kunna fortsätta erbjuda linköpingsborna olika typer av aktiviteter, givetvis anpassade så att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

-          Vi började förhandla 2020 års hyror i höstas men förhandlingarna blev utdragna och överenskommelsen träffades inte förrän i slutet av februari. I det läget hade inte coronaviruset fått någon stor spridning i Sverige. När avierna skulle betalas i slutet av mars var läget ett annat. Tajmingen blev olycklig och det vill vi rätta till. Vi har därför beslutat att dra av 2,25 %, alltså motsvarande hyreshöjningen, för alla hyresgäster de kommande tre månaderna. Vi kommer dessutom att vara generösa med hur vi kan hjälpa de mest drabbade på ett bra sätt med hjälp av stödåtgärder som anstånd med hyran och avbetalningsplaner, säger Fredrik Törnqvist.

Läs mer