Läs mer

 

Vår kundtidning

Välkommen Hem

Vår kundtidning Välkommen hem kommer ut i en upplaga om cirka 17 000 exemplar fyra gånger om året. Tidningen distribueras till våra hyresgäster, vårdcentraler, tandläkarmottagningar, frisörer med flera. 

Från och med Välkommen hem nummer 2 2015, kan våra hyresgäster läsa om sitt eget bostadsområde på mittuppslaget. Vi gör 10 olika editioner där alla har ett eget mittuppslag. Vår förhoppning är att tidningen ska kännas lite närmare och ​intressant med områdesspecifik läsning.

Välkommen Hem finns även som ljud-cd. Kontakta foretaget(a)stangastaden.se för mer information.

2019

Välkommen hem, nr 2 2019
Välkommen hem, nr 1 2019

2018

Välkommen hem, nr 4 2018
Välkommen hem, nr 3 2018
Välkommen hem, nr 2 2018​
Välkommen hem, nr 1 2018​

2017

Välkommen hem, nr 4 2017​
Välkommen hem, nr 3 2017​
Välkommen hem, nr 2 2017​
Välkommen hem, nr 1 2017​

2016

Välkommen hem, nr 4 2016
Välkommen hem, nr 3 2016
Välkomme​n hem, nr 2 2016​
​Välkommen hem, nr 1 2016​

2015​

Välkommen hem, nr 4 2015​
Välkommen hem, nr 3 2015​
Välkommen hem, nr 2 2015
Välkommen hem, nr 1 2015

2014

Välkommen hem, nr 4 2014
Välkommen hem, nr 3 2014
Välkommen hem, nr 2 2014
Välkommen hem, nr 1 2014 

Har du som hyresgäst inte fått någon tidning? 
Vänligen kontakta oss på telefon 013-20 85 00 eller skicka e-post till foretaget(a)stangastaden.se

Ansvarig utgivare: Heidi Berger
Redaktion och produktion: Bon Relations