Läs mer

 

Stångåstaden uppmuntrar till kreativitet och utveckling

Stångåstaden i Linköping har i uppdrag av kommunen att bygga 500 nya lägenheter per år. Det innebär att företaget måste ha väldigt många bostadsprojekt igång samtidigt. Projektledaren Robert Bäckström är med och driver några av dem.
– Min roll är att leda och styra nyproduktionsprojekt ”från ax till limpa”. Med början i projektering inför upphandling, genom produktion fram till överlämnande till förvaltningen. Hela tiden med fokus på att skapa ett boende som är attraktivt för linköpingsborna och ekonomiskt hållbart för både Stångåstaden och kunden. 

Robert har jobbat på Stångåstaden i ett och ett halvt år och säger att han från första början trivdes fantastiskt bra.
– När jag hade varit här i bara några månader kändes det som om jag har varit här i flera år. Det var så lätt att komma in på arbetsplatsen och på en gång kände jag mig så välkommen. Som nyanställd får du en nio veckor lång introduktionsutbildning då du får besöka alla verksamheter inom företaget för att få en förståelse för vilka utmaningar och möjligheter som finns. Jag gillar verkligen det helhetstänket, säger Robert och tillägger: 

– Sedan är det så härligt att Stångåstaden uppmuntrar till kreativitet och utveckling. Alla medarbetare får till exempel ta ut åtta kreativitetstimmar per år. Då får du genom att utföra valfri kreativ aktivitet möjlighet att klura på nya idéer och sätt att arbeta på. Det finns inga krav på att det ska bli verklighet, utan det är bara ett sätt att stimulera kreativitet. 

Det som lockade Robert till Stångåstaden var att det fanns ett stort fokus på ständig förbättring av företaget och att det andades så mycket gott.
– Här ser man till exempel inte klagomål som något negativt utan det ses som en möjlighet att ytterligare höja kvaliteten. Stångåstaden jobbar också mycket med de mjuka parametrarna. Här är det inte fastigheten som är i centrum, utan kunden, vilket jag tror är rätt ovanligt.​