Läs mer

 

Mångfald skapar möjligheter

​På Stångåstaden vet vi vilka stora möjligheter mångfalden ger. Därför är alla välkomna hos oss; vem du än är, var du än kommer ifrån, vilka inre eller yttre utmaningar du än måste hantera. Vi är övertygade om att möten mellan människor med olika personligheter, erfarenheter, förutsättningar och drömmar skapar kreativitet och nytänkande. Det skapar i sin tur stora värden. Både sådana som vi kan räkna i kronor och ören, men också insikter som får oss att växa som människor. 

Ett av Stångåstadens viktigaste uppdrag är att med våra kunder i fokus aktivt bidra till ett hållbart och tryggt samhälle. Genom att ta vara på mångfalden säkerställer vi att vi ligger steget före och lyckas med vårt uppdrag.
Anna Axelsson. Foto.

Hallå där, Anna Andersson! 

- Berätta om mångfaldsarbetet på Stångåstaden.​

Vi träffar Anna Andersson, till vardags upphandlare på Stångåstaden, men sedan en tid tillbaka också delaktig i ett mångfaldsarbete inom bolaget.
”Saken är den att vi nog alltid har arbetat med det som skulle kunna kallas för mångfaldsfrågor, eftersom alla människor har bott och jobbat hos oss i alla tider. Det har varit naturligt för oss att se möjligheterna i mångfalden. Men under våren 2016, bestämde vi oss för att jobba mer strategiskt med frågorna.”​

Strategi med affärsnytta

En grupp med ett tiotal representanter från många olika delar av bolaget sattes samman och fick ansvar för att ta fram en mångfaldsstrategi.
”Man kan gå omkring och tycka att man är ganska fördomsfri. Men genom projektets gång har vi kunnat gå på djupet och komma till nya insikter. Det har också handlat mycket om att definiera affärsnyttan av mångfald. För oss är det till exempel tydligt att möten mellan människor med olika utgångspunkt ger nya idéer – och att det verkligen lönar sig att kommunicera på ett sätt som gör att fler förstår och känner sig sedda.”

Inkluderande kommunikation

Rent konkret kommer strategin att påverka bland annat hur Stångåstaden rekryterar, kommunicerar och arbetar för tillgänglighet.
”När det gäller rekrytering är det mycket viktigt att vi har medarbetare som speglar våra kunders erfarenheter. Det är också viktigt att vi kommunicerar på ett sätt som gör att fler känner sig inkluderade. Att vi inte förstärker stereotyper i bilder, uttrycker oss enkelt och koncist.”​

Intressanta diskussioner

Arbetet med mångfaldsstrategin har också fått Anna att reflektera över sitt eget tänkande.
”En grundtanke är naturligtvis att inte utgå ifrån sig själv. Men som kvinna i en mansdominerad fastighetsbransch har jag ju egna erfarenheter, framför allt från när jag var yngre, av hur det känns att vara lite utanför, att inte alltid räknas. Och hemma, runt middagsbordet, har det blivit många intressanta diskussioner om att människor inte alltid är som man tror, att det är viktigt att lyssna in och våga ifrågasätta fördomar. Så även om projektet för att utarbeta en mångfaldsstrategi syftade till att skapa nytta för vårt bolag, måste jag säga att det betytt minst lika mycket för mig personligen att vara en del av detta.”