Läs mer

 

Hållbar utemiljö i alla aspekter

​Stångåstadens stora engagemang i hållbarhetsfrågor smittar av sig på de entreprenörer företaget anlitar. Ett bra och tydligt exempel är Thormans Entreprenad, som ansvarar för skötsel av grönytor, parker och utemiljöer i Stångåstadens fastighetsbestånd. Vi pratar med Rebecka Widar på Thormans, en tid efter att företaget gått igenom en revision av sitt hållbarhetsarbete tillsammans med Stångåstaden. 

Frågan är hur Thormans upplever de höga krav som Stångåstaden ställer. Känns det jobbigt att arbeta med en så krävande kund?
- Neeej. Tvärtom! invänder Rebecka snabbt. Jag skulle säga att vi har total samsyn när det gäller hållbarhetsfrågor och samarbetet fungerar jättebra. Vi på Thormans har till exempel alltid jobbat för att minska miljöbelastningen i vår verksamhet, så där delar vi helt och hållet Stångåstadens vision. 

Men det låter lite formellt och betungande med ”revision”?
- Visst är det formella viktigt, det ska vara ordning och reda, men framför allt ger revisionen oss en möjlighet att stämma av och följa upp vårt arbete på ett bra sätt tillsammans med vår uppdragsgivare. Vi har till exempel inspirerats till att driva ett internt projekt där vi testar nya fossilfria drivmedel till våra maskiner. Ett annat område handlar om ljudnivåer för att minska störningen för de boende. Det här är högintressanta utvecklingsområden där vi är tacksamma för att arbeta med kunder som vill ligga i framkant.

Som entreprenör har ni andra krav på er inom hållbarhetsområdet; till exempel inom det sociala området?
- Jag skulle inte vilja kalla det krav, utan förutsättningar. Det du tänker på är att vårt avtal med Stångåstaden beskriver att vi ska anställa och sysselsätta personer med behov av särskilt stöd. För oss känns det jättebra, vi delar Stångåstadens värderingar i den här frågan och är bara stolta över att kunna bidra med arbetstillfällen för fler. Dessutom fungerar det mycket bra rent praktiskt. Vi vill också vara med och bygga ett bra, tryggt samhälle. Här känner jag att vi drar åt samma håll.​