Läs mer

 

Hållbart medarbetarfokus

Under flera år har Stångåstaden arbetat med hållbarhet som ett viktigt fokusområde. Det märks på flera sätt, inte bara när det gäller miljöfrågor och samhällsengagemang, utan också i synen på medarbetarskapet. 

”Vi vågar visa vägen”

Elin Arnell och Anna Dyhre, på HR-kommunikationsbyrån Coreworkers, har arbetat tillsammans med nyckelpersoner på Stångåstaden för att vässa och förtydliga det som kallas ”arbetagivarvarumärket” – alltså hur Stångåstaden uppfattas som arbetsgivare av både nuvarande och potentiella medarbetare.

- Kortfattat har vårt arbete egentligen handlat om att förvalta Stångåstadens vision om att alltid ligga steget före – och tydliggöra vad det innebär för både arbetsgivare och medarbetare. Vi tog fram ett kommunikationskoncept som heter ”Vi vågar visa vägen”, där medarbetarnas roll i företagets framgång blir central. Här lyfter vi till exempel fram viktiga exempel på medarbetarinitiativ som bidragit till ny utveckling och konkreta förbättringar av verksamheten berättar Elin Arnell.


Elin Arnell och Anna Dyhre. Foto.

Ett föredöme

Just det cirkulära, hållbara tänkandet har varit viktigt när det gäller synen på medarbetarskapet i Stångåstaden, anser Anna Dyhre:

- Jag skulle säga att Stångåstaden är ett föredöme när det gäller att locka till sig och välja ut medarbetare som kommer tillföra och trivas på sitt jobb. Vi vet att 7 av 10 rekryteringar idag sker genom nätverk; till exempel via medarbetare som tipsar och pratar positivt om sin arbetsplats på fritiden och i sociala medier. Därför är trivseln, stoltheten och den dagliga upplevelsen av arbetet jätteviktig för att attrahera andra. Just i Stångåstadens fall handlar det också om att man känner att man gör samhällsnytta, att det finns en extra dimension av meningsfullhet. Man kan relatera till det övergripande uppdraget och känner sig trygg i sin roll. 

- När ett helt företag utstrålar den här känslan blir rekryteringsarbetet nästan som ett självspelande piano tillägger Anna.

Det här samarbetet och Stångåstadens hållbarhetstänk har varit utvecklande även för oss menar Elin Arnell.

- Behålla är det nya attrahera - det är något vi missionerar mycket om i vårt arbete med olika verksamheter. Arbetet måste börja inifrån för att bygga ambassadörskap bland de egna medarbetarna – då bygger man också förutsättningarna för en stark affär. Det är ett hållbart företagande utifrån ett arbetsgivaperspektiv för mig. Stångåstaden är ett föredöme gällande detta.  De är också snabba på att omsätta idéer till verklighet. Det i kombination med att de vill vara ett steg före har utmanat oss i att tänka nytt.  Det är roligt med partners som Stångåstaden där utbytet och utvecklingen på flera plan är ömsesidigt avlutar Elin.​

Kompis tipsade

En av alla nya, unga medarbetare som attraherats av Stångåstaden var Hibo Ali, nyexad byggnadsingenjör och trainee. När vi pratar med henne har hon arbetat i cirka två månader – och den första kontakten med sin nya arbetsgivare blev just via en kompis.

- Ja, det stämmer. Jag har en vän som jobbar i kundtjänst som tipsade mig om att Stångåstaden utlyst en traineetjänst. Först funderade jag på om fastighetsbranschen var rätt för mig, de flesta av mina skolkamrater sökte ju sig till olika byggföretag. Ju mer jag fick veta om tjänsten och företaget, desto mer övertygad blev jag – här har man ett betydligt vidare perspektiv på byggnader, boende och sitt uppdrag. Det passar mig.​

Bilden stämde

Som trainee på Stångåstaden får man lära känna bolagets alla olika avdelningar och verksamheter. När vi pratar med Hibo arbetar hon i Trygghetsteamet – en grupp som har ansvar för bosociala frågor. Har bilden hon fick av Stångåstaden förändrats sedan hon började?

- Den har stärkts och bekräftats. Det är så bra stämning på arbetet, alla är positiva och välkomnande. Jag känner också att jag som ung trainee verkligen får chansen att både visa framfötterna och att utvecklas. Jag har kommit helt rätt.