Läs mer

 

Tillgänglighet – början på en positiv spiral

Stångåstaden finns för alla. Alla är välkomna. Denna övertygelse och synsätt får tydliga konsekvenser för hur företaget arbetar. Ett bra exempel är inom kommunikationsområdet, där ord som ”tillgängligt” och ”inkluderande” lyser som starka ledstjärnor. En av de samarbetspartners som Stångåstaden arbetar med för att bli ännu bättre på det här området är Funka, ett konsultföretag som specialiserat sig på att hjälpa myndigheter och företag att försäkra sig om att information verkligen når fram. 

Granskar kommunikationen

Vi pratar med Hampus Sethfors, analytiker på Funka om hur arbetet går till:
- Vår drivkraft är att göra samhället mer tillgängligt, oavsett funktionsnedsättning, språkkunskaper och andra individuella förutsättningar. Vårt uppdrag är ofta att göra en granskning av till exempel ett företags webbplats eller annan kundkommunikation som utskick – och sedan komma med rekommendationer kring hur man kan göra informationen lättare att förstå.

Riktiga användartester

Samarbetet med Stångåstaden började just med en granskning av webbplatsen, där Funka genomförde flera olika användartester, där testpanelen utgjordes av personer med olika funktionsnedsättningar.

- Det vi kom fram till var att mycket av informationen på webbplatsen kunde förkortas och förenklas, berättar Hampus Sethfors. Det gick också att snabba upp och förtydliga olika processer, till exempel hur man anmäler sig till bostadskön.

Granskningen av webbplatsen blev ett startskott till ett långsiktigt samarbete mellan Funka och Stångåstaden.
- Det händer att företag använder oss för att få en ”stämpel i boken”, att man lite pliktskyldigt låtit oss granska deras kommunikation ur ett tillgänglighetsperspektiv. Med Stångåstaden är det inte så. Det märks tydligt att de tar frågan på allvar och verkligen brinner för att fler ska ta till sig deras information.

Imponerande bra ambition

Faktum är att 15-20% av alla i S​verige har någon form av funktionsnedsättning; det kan vara nedsatt motorik, koncentrationsförmåga, hörsel eller syn.

Det är vanligt att människor känner sig exkluderade i sin kontakt med företag och myndigheter, att man måste gå omvägar för att förstå och kommunicera.

- Vårt arbete handlar om att ge våra kunder råd kring hur de blir mer tillgängliga. Det kan handla om att förbättra koden bakom webbplatser så att personer kan använda sina hjälpmedel för att tillgodogöra sig informationen. Men också om pedagogik och innehåll. Jag vill nog påstå att Stångåstadens ambition inom dessa områden är imponerande.