Läs mer

 

Bekväm textilåtervinning gör hyresgästerna till miljöhjältar

​Tonvis med textilier samlades in på rekordkort tid 

Gröna kärl för textilinsamling är en bekant syn. Men att ett bostadsbolag erbjuder sina kunder ett alldeles eget system är fortfarande ovanligt. Och som tack för möjligheten har Stångåstadens kunder blivit riktiga återvinningshjältar. Under de dryga 3 år som vi haft textilåtervinning har nästan 70 ton textilier landat i insamlingskärlen. En framgång inom återvinning som gett eko i hela Sverige.

Ett uppskattat och viktigt mervärde i Stångåstadens hållbarhetsarbete

Hur lyckas man få en gammal idé att kännas ny och fräsch och dessutom utvecklas till en formidabel succé? Jag blir nyfiken på att ta reda på mer om vad som egentligen hände. Därför träffar jag projektledaren Peter Olsson, som till vardags är en av de områdesansvariga i Stångåstaden. 

Varifrån kom idén?

”Vi på Stångåstaden har länge arbetat med hushållsnära källsortering som gör det enkelt för hyresgästerna att hantera sitt avfall på ett hållbart sätt. Och tanken på textilåtervinning kom från minst två olika håll samtidigt. Dels från vår eminenta kundpanel som ofta och gärna tänker i nya banor. Och dels från entreprenören Ragn-Sells som såg en möjlighet att åstadkomma samordningsfördelar med sin befintliga containerhantering. Vi triggade direkt och jag ville gärna vara projektledare för att prova konceptet”, säger Peter.​

”Jag gillade förslaget direkt och tog på mig ansvaret för att samordna ett test i mitt område. Men det var många saker att tänka på innan vi kom igång. Inte minst placeringen av kärlen. Finns det risker för stöld? För brandfara? För skadegörelse? Och en annan viktig aspekt var tillgängligheten. Å ena sidan måste behållarna vara enkla att nå och använda för hyresgästerna. Å andra sidan ville vi undvika att obehöriga använder och kanske missbrukar dem”, säger Peter.   

Och hur löste ni det sistnämnda?
”Vi valde placeringar som är lite undanskymda, men fortfarande möjliga att nå för bilarna som tömmer kärlen. Vi har fått en del kritik för att kärlen inte syns så väl, men med facit i hand var tanken rätt. Inget kärl har missbrukats och dessutom har insamlingen hittills överträffat alla förväntningar: Vi placerade ut elva insamlingskärl i mars 2015, och i slutet av oktober samma år meddelade Myrorna att de fått in hela elva ton textilier och skor på den korta tiden. Och Ragn-Sells var minst lika nöjda, eftersom fyllnadsgraden i kärlen med råge uppfyllde de mål man satt upp. Idag har vi återvinning på 16 ställen och vi utökar med nya kontinuerligt.” 

Är hyresgästerna lika nöjda som alla andra?
”Jag har fått en hel del feedback och den är enbart positiv”, berättar Peter. ”Och det mest slående är att våra kunder tog till sig möjligheten så snabbt. Min slutsats är att konceptet faktiskt fungerar som det är tänkt – det förenklar för människor att leva bekvämt och hållbart”.

Till sist, många undrar nog vad som händer med kläder och skor som man stoppar i kärlen. Kan du berätta?
”Myrorna säljer cirka tjugo procent av textilierna via sina butiker i Sverige, medan större delen exporteras för återanvändning och återvinning utomlands. En mindre del blir till ny energi genom förbränning. Överskottet från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige, som fungerar som ett komplement till samhällets insatser. Med andra ord hjälper vi de människor som har det svårast att få ett bättre liv, när vi lägger våra gamla kläder och skor i kärlen. Dessutom är insamlingen givetvis positiv för miljön, eftersom återanvändning minskar trycket på jordens resurser. Sammantaget är vi på Stångåstaden stolta över vårt samarbete med Myrorna och vi ser textilåtervinningen som ett nytt, viktigt mervärde i vårt övergripande hållbarhetsarbete.”​