Läs mer

 

Sunda byggmaterial och hälsosamma boendemiljöer

​SundaHus miljödeklarationer underlättar livet för både boende och byggare

Människor bryr sig allt mer om hälsorisker. Inte minst i hemmet. För att säkerställa goda och hälsosamma bostadsmiljöer ställer Stångåstaden krav på att alla byggmaterial som används vid ombyggnation och nyproduktion är miljödeklarerade av SundaHus. Vad betyder det för byggentreprenörerna? Är det jobbigt och krångligt? Jag besöker en av Stångåstadens byggentreprenörer, SEFAB, för att ta reda på mer.

Hållbarhetstänkandet finns inbyggt hos alla Stångåstadens samarbetspartners

SEFAB:s huvudkontor inryms i en mycket vacker kulturhusbyggnad som visar sig vara byggd på 1740-talet. Huset ifråga kallas Tvål-Jockes hus, eftersom det länge fanns en tvål- och textilaffär i gatuplanet. Namnet är dock en smula märkligt eftersom innehavaren enligt uppgift hette Theodor i förnamn. 

”Det här huset har blivit en del av vår själ och vårt varumärke. Vårt företag hade bara funnits i tre år när vi flyttade in 1999, efter en mycket noggrann renovering som vi gjorde i samråd med Länsantikvarien. Visst är vi lite trångbodda idag, men känslan i huset och kunskapen om husets historia uppväger allt. Härifrån flyttar vi inte i första taget”, säger Anders Arrelid med ett välkomnande leende och fast handslag. Anders är en av grundarna och ägarna till bolaget.

Huset säger kanske en del om ert långsiktiga tänkande?
”Absolut, vi sätter miljö och kvalitet i första rummet. Vi har till exempel en nollvision när det gäller besiktningsanmärkningar och vi strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan i alla våra projekt. Arbetet leds av vår kvalitets- och miljöchef och vi utvecklar oss ständigt på alla fronter. Till exempel när det gäller materialval och metoder, och att minimera och källsortera avfall. När vi bygger tänker vi mycket på den framtida driften. Dit hör att optimera förbrukningen av energi och vatten utan att äventyra komforten för de boende.”  

När började ni samarbeta med Stångåstaden och hur kom SundaHus in i bilden?
”Vi började arbeta tillsammans tidigt under 2014, i samband med ombyggnationsprojektet Adjutanten i Vasastan i Linköping. För oss var det en faktiskt en nyhet att Stångåstaden som byggherre uttryckligen kräver att byggmaterialen ska vara hälso- och miljödokumenterade och klassificerade enligt, i detta fall, SundaHus. Däremot är det vanligt att uppdragsgivare ger liknande rekommendationer, men utan att ställa krav.” 

Ofta kan nya regler och krav skapa en del krångel. Var kravet på SundaHus ett problem för er?
”Faktiskt inte alls. SundaHus är ett företag som specialiserar sig på att tillhandahålla miljödata om byggmaterial och att leverera olika tjänster kring detta. Efter en kort introduktionskurs var vi redo att köra igång direkt, redan från start i vårt första projekt för Stångåstaden.” 

Hur går arbetet till? 
”Enkelt beskrivet använder vi deras materialdatabas som ett verktyg när vi planerar bygget. Så gott som allt nödvändigt material finns dokumenterat och tydligt klassificerat, och det är inga problem att få databasen kompletterad om vi upplever att något saknas. Det löser Stångåstaden ihop med SundaHus i så fall.”

Så här långt, vad har det inneburit för er att jobba med SundaHus i era projekt?
”Generellt sett sparar vi tid. Massor av tid. I och med att allting finns dokumenterat i databasen, från gipsskivor till kemikalier, är det väldigt enkelt att ta fram byggvarudeklarationer för hela byggnaden. För oss har SundaHus blivit ett stöd genom hela byggprocessen.”

När du ser framåt lite mer övergripande, hur tror du att byggbranschen kommer att påverkas av att slutkunderna blir mer engagerade i sitt boende och faktorer som kan vara hälsopåverkande?
”Ytterst handlar det om att de som bor i husen ska kunna känna sig trygga. Vem vill bo i ett hus där man riskerar att bli sjuk? Jag upplever att medvetenheten ökar för varje dag som går, och jag är övertygad om att de yngre generationerna kommer att ställa betydligt tuffare krav på att få svart på vitt om deras bostäder. Därför ligger initiativ som SundaHus helt rätt i tiden. För oss i byggbranschen finns allt att vinna. Dels i ökat förtroende, dels i smidigare byggprocesser, och givetvis i mer hälsosamma hus, där människor kan känna sig trygga och leva ett gott liv.” 

Den intressanta pratstunden går mot sitt slut. Anders berättar även om hur moderna samarbetsformer, så kallad ”partnering”, kan bidra till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara byggprojekt. Men det är en annan historia. När jag lämnar Tvål-Jockes hus, uppfört anno 1740, är det omöjligt att inte tänka på hållbar byggnation. Att vissa hus är mer sunda än andra känns ganska uppenbart.