Läs mer

 

Energijägarna avslöjar energitjuvarna

​Varje liten energibesparing bidrar till en god spiral

År 2011 antog Stångåstaden miljömålet 25/25. Målet innebär att mängden köpt energi per kvadratmeter uppvärmd yta ska minskas med 25 procent fram till 2025.
”I praktiken innebär vårt 25/25-mål att Stångåstaden ska spara motsvarande 5 gigawattimmar per år. Det motsvarar årsförbrukningen i cirka 250 normalstora villor”, berättar Jonas Romgren, som tillsammans med kollegan Anders arbetar som energijägare hos Stångåstaden.
”Varje liten energibesparing bidrar nämligen till en god spiral. Mindre utsläpp. Mindre förbrukning av jordens resurser. Och så sparar vi förstås pengar. Det gör att Stångåstaden kan investera ännu mer i åtgärder som bidrar positivt till miljön och klimatet”, fortsätter Jonas.

Drivkraften: Att minska påverkan på klimat och miljö

Jag träffar Jonas i hans rum på Stångåstadens områdeskontor i Johannelund, där hockeyklubben Leksands klubbemblem på väggen skvallrar om att Jonas har fler passioner än energieffektivisering. I mitt stilla sinne tänker jag att det inte kan vara alldeles enkelt att vara supporter till andra lag än LHC när man bor i en hockeystad som Linköping. Nåväl, över till energin. Första frågan är självklar:

Vad gör en energijägare?
”Vår primära uppgift är att jaga energislukare i fastighetsbeståndet. När vi hittat en sådan bär det hem till kammaren för att göra en kalkyl. Förhoppningsvis leder det till ett nytt spännande och givande effektiviseringsprojekt”, berättar Jonas. ”Den andra delen av energijägarens uppdrag är att se till att värme och ventilation fungerar som den ska. Vi ingår i en grupp som leds av energichefen på Stångåstaden, och i gruppen ingår även en energistrateg, en energicontroller samt en energikommunikatör”.

Det är lätt att räkna ut energibesparingen när man byter från traditionella ljuskällor till LED. Men hur är det med värme och ventilation?
”Eftersom inomhusklimat beror på många samverkande faktorer är svaret inte givet på förhand. Därför krävs det tålamod. Om vi till exempel byter ut en fjärrvärmecentral i maj, ser vi inte effekten förrän ett år senare. Och det tar ofta flera år att tjäna in investeringen. Därför är ett noggrant analys- och kalkylarbete nödvändigt.”

Du blev Stångåstadens första energijägare, eller hur?
”Det stämmer. För att kunna leva upp till miljömålet 25/25 beslöt Stångåstaden att inrätta en energigrupp med uppgift att samordna energieffektiviseringsarbetet. Jag blev nyfiken på tjänsten som energijägare och hade turen att bli rekryterad till gruppen redan från start hösten 2012. Dessförinnan jobbade jag som certifierad energiexpert på ett stort företag inom fastighetsservice. Något senare rekryterades även Anders Nykvist, energijägare nummer två, och vi har ansvar för olika distrikt.”​