Energi

Stångåstadens recept för att nå energimålet 25-25. Illustration.

Figur 1. Stångåstadens recept för att nå energimålet 25-25. Gula staplar visar på total uppmätt energibesparing sedan starten 2011.​

Energimålet 25-25​

Stångåstaden har antagit ett miljömål som innebär att mängden köpt energi per kvadratmeter – i form av el, värme och fjärrkyla – ska minskas med 25 procent från 2011 till 2025. Energieffektiviserande åtgärder görs där potentialen finns. Vi kallar vårt energisparmål "25-25". 

För att samordna arbetet finns en energigrupp med sex tjänster. Gruppen består av två energijägare, en energicontroller, en energistrateg, en energikoordinator samt en energichef. 

Några exempel på effektiviseringsprojekt som energigruppen genomfört under 2015 är:

• Utbyte av äldre FTX-system till mer energieffektiva. (FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.) 
• Datorisering och uppkoppling av värmeanläggningar.
• Tilläggsisolering av vindar.
• Temperaturmätning i lägenheterna för att följa upp lägenhetskomforten och för att kunna driftoptimera byggnadernas uppvärmningssystem. 

Vid Stångåstadens större ombyggnationer i fastighetsbeståndet görs ofta många energibesparande åtgärder, till exempel fönsterbyten, tilläggsisoleringar av fasaden och byte till FTX. 

När vi bygger helt nya hus betyder det att koncernens totala energiprestanda per kvadratmeter förbättras. Samtliga nyproduktionsprojekt uppfyller högt ställda energikrav - minst 30 procent bättre än Boverkets krav på energiprestanda. 

Solceller

Stångåstaden har valt att satsa på solceller på ett antal platser i beståndet. Vi har i nuläget installerat nio anläggningar: två i kvarteret Vingården i Södra Ekkällan (60 000 kWh/år), fyra på Plöjaregatan i Lambohov (100 000 kWh/år), en anläggning på vårt kontor i Ryd (30 000 kWh/år) samt två på vårt dotterbolag Studentbostäders byggnader Ryds Allé 7 och 9 (50 000 kWh/år). Dessutom har vi, tillsammans med Linköpings universitet, en test- och forskningsanläggning på Ryds Allé 13. Där mäts t.ex. hur vinklar, reflektion från svart kontra vitt tak, samt olika solcellstyper påverkar hur mycket el som produceras.

Vi har även beslutat om solcellsanläggningar i Linköpings nya stadsdel Vallastaden (30 000 kWh/år) samt på fasaderna på Ryd Centrum (22 000 kWh/år). Fler anläggningar planeras framöver.

Energispartips

Stångåstaden är med i Allmännyttans Energisparkampanj​ och på deras kampanjsajt finns massor av tips till den som vill spara energi i sitt eget hem.

Kontakt

Vi i energigruppen svarar mer än gärna på frågor. Kontakta oss på foretaget(a)stangastaden.se och märk e-posten med "Energi".