Läs mer

 

Energi

Stångåstadens recept för att nå energimålet 25-25. Illustration.

Figur 1. Stångåstadens recept för att nå energimålet 25-25. Gula staplar visar på total uppmätt energibesparing sedan starten 2011.

Energimålet 25-25​

 

Stångåstaden har antagit ett miljömål som innebär att mängden köpt energi per kvadratmeter – i form av el, värme och fjärrkyla – ska minskas med 25 procent från 2011 till 2025. Energieffektiviserande åtgärder görs där potentialen finns. Vi kallar vårt energisparmål "25-25". 

För att samordna arbetet finns en teknik och energigrupp med. Gruppen består av två energiprojetkledare, en energicontroller, en energistrateg, en elansvarig två vvs ansvariga samt en teknik och energichef. 

Några exempel på energieffektiviseringsprojekt som teknik och energigruppen genomfört är:

  • ​Utbyte av äldre FTX-system till mer energieffektiva. (FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.)
  • Datorisering och uppkoppling av värmeanläggningar.
  • Tilläggsisolering av vindar.
  • Temperaturmätning i lägenheterna för att följa upp lägenhetskomforten och för att kunna driftoptimera byggnadernas uppvärmningssystem.

Vid Stångåstadens större ombyggnationer i fastighetsbeståndet görs ofta många energibesparande åtgärder, till exempel fönsterbyten, tilläggsisoleringar av fasaden och byte till FTX.​

När vi bygger helt nya hus betyder det att koncernens totala energiprestanda per kvadra​​tmeter förbättras. Samtliga nyproduktionsprojekt uppfyller högt ställda energikrav - minst 30 procent bättre än Boverkets krav på energiprestanda. ​

Solceller

Stångåstaden har valt att satsa på solceller på ett antal platser i beståndet. Vi har i nuläget installerat nio anläggningar: två i kvarteret Vingården i Södra Ekkällan (60 000 kWh/år), fyra på Plöjaregatan i Lambohov (100 000 kWh/år), en anläggning på vårt kontor i Ryd (30 000 kWh/år). 

Vi har under 2017 installerat tre nya solcellsanläggningar, en i Linköpings nya stadsdel Vallastaden (30 000 kWh/år) och en på fasaden på Ryd Centrum (22 000 kWh/år). Samt en på Storhagsgatan i Vikingstad (15 000kWh/år). 

Fler anläggningar planeras framöver.

Energispartips

Stångåstaden är med i Allmännyttans Energisparkampanj​ och på deras kampanjsajt finns massor av tips till den som vill spara energi i sitt eget hem.

Kontakt​

Vi i energigruppen svarar mer än gärna på frågor. Kontakta oss på foretaget(a)stangastaden.se och märk e-posten med "Energi". ​​