Stadsdelsutveckling - för ett mer hållbart Linköping

Vi arbetar med stadsdelsutveckling för att det gör Linköping trevligare och tryggare att bo i.  För stans bästa helt enkelt. 

​Vi arbetar aktivt med utveckling av alla våra bostadsområden men i tre områden; Skäggetorp, Ryd och Berga, jobbar vi lite extra med stadsdelsutveckling. Varje bostadsområde är unikt och vår filosofi är att stärka det som redan fungerar bra och samtidigt jobba aktivt med det som fungerar mindre bra. Den röda tråden i satsningarna är delaktighet och dialog.

Vårt arbete med stadsdelsutveckling är ett långsiktigt projekt, där vi bygger förtroendefulla relationer och engagemang för framtiden. Men vi ser redan att det ger resultat. Hyresgästerna i våra områden upplever större trygghet och trivs i sina bostäder.


SÅ, VAD ÄR DET VI GÖR?

2015 drog vi igång satsningen i Skäggetorp och året efter i Ryd. 2017 drog arbetet igång även i Berga. Fokus ligger på att vara extra synliga och närvarande. Nyckelorden är att lyssna på hyresgästerna och involvera dem i planerade åtgärder, träffas i boendemöten för att tillsammans diskutera och besluta kring trygghetsfrågor, aktiviteter, utveckling av gårdar etc. Det handlar i grunden om att bygga gemenskap och relationer som skapar trygghet i området. Känner vi varandra, känner vi för
varandra. 

Det övergripande målet är att öka attraktiviteten i områdena genom att erbjuda god fastighetsutveckling, attraktiva boendemiljöer, hög trygghet och boendeinflytande samt att ha starka samarbeten med övriga aktörer i stadsdelarna. Genom att inkludera vill vi få fler att ta ett större ansvar för sitt boende och den gemensamma boendemiljön. 

Vi har bland annat anställt hyresgäster i området för att jobba tillsammans med oss kring skötsel, trygghet och hyresgästrelationer. Vi har även startat upp grupper för grannsamverkan och trygghetsvandringar för att öka den upplevda tryggheten.

Kontakta oss

Magdalena Ingberg
Stadsdelsutvecklare
013 20 86 28
Magdalena.ingberg@stangastaden.se

Anando Mesic
Stadsdelsutvecklare
013 20 86 43
Anando.mesic@stangastaden.se

Mia Powalko
Stadsdelsutvecklare
013 20 86 81
Mia.powalko@stangastaden.se