Föreningssamarbeten

​Gemenskap och sysselsättning är nycklar för trivsel och trygghet. Därför samarbetar Stångåstaden med en rad föreningar och organisationer i Linköping med målet att erbjuda positiva aktiviteter och en meningsfull fritid för Linköpingsborna.

Vi samarbetar främst med föreningar inom idrottsrörelsen men också med föreningar med kulturell verksamhet och för samhället i övrigt positiv verksamhet, gärna med koppling till våra bostadsområden. Idrottsrörelsen och föreningslivet är fostrande och förberedande för vuxenlivet där samarbete är en viktig beståndsdel. När barn och ungdomar är sysselsatta med intressanta och roliga fritidsaktiviteter blir det mindre bus och förstörelse i våra bostadsområden, vilket leder till tryggare och trivsammare områden.

Sommarkollon, hockeystipendier, culture camp, fotbollsturneringar och fritidsgårdar är bara några exempel på vilka vi samarbetar med. Allt för stans bästa!

Våra grundläggande krav för att ingå samarbete med en förening är:

• att verksamheten är bred och vänder sig framförallt till barn och ungdomar.

• att föreningen antingen har en stark förankring i bostadsområdet alternativt bidrar till att utveckla Linköping och marknadsföra kommunen.

• att samarbetet skapar mervärden för våra hyresgäster.


Är ni en förening som håller på med något kul och tror att vi kommer funka bra ihop?  Ansök om ett samarbete med oss här. I år söker vi främst nya samarbeten inom läxhjälp, teater och musik.