Läs mer

 

Sociala krav på entreprenörer ger människor ny chans i arbetslivet

​Projektanställningar blir ett lyft för arbetslösa

För Stångåstaden är upphandlingar en möjlighet att bredda och utveckla hållbarhetsarbetet. Ekonomiska och miljömässiga krav ingår alltid i upphandlingarna, och nu ställer man även sociala krav vid upphandling av entreprenörer för yttre skötsel. För att vinna en upphandling behöver entreprenören anställa ett överenskommet antal arbetslösa i de aktuella bostadsområdena. På så sätt ges människor en chans att komma tillbaka till arbete och social trygghet. Vi har träffat Marcus i Ljungsbro och Anders i Lambohov som fått projektanställning på just det viset.​

”Nu kan jag känna att jag bidrar till bra saker”

Marcus Tapper ger ett glatt och tryggt intryck när vi träffas på en av Stångåstadens gårdar i Ljungsbro. Han har nyligen blivit projektanställd av Thormans, en av Stångåstadens entreprenörer som ansvarar för yttre skötsel i Ljungsbro där Marcus bor. Marcus är en ung och trevlig kille som haft oturen att vara arbetslös under en längre tid. Men nyligen förändrades allt då han fick brev från sin handläggare på Arbetsförmedlingen.

”Brevet beskrev Stångåstadens projekt och bjöd in mig till ett möte med tre företag som sökte folk. Jag blev såklart nyfiken och gick dit. Nu jobbar jag för Thormans och har ansvar för yttre skötsel av Stångåstadens fastigheter här i området”, säger Marcus stolt.

På mötet fick Marcus och ytterligare ett 30-tal intresserade veta mer om Stångåstadens initiativ och dessutom fick var och en möjlighet att träffa de aktuella företagen för en liten intervju. Kort efter mötet erbjöd företagen elva personer att bli projektanställda, och Marcus lyckades alltså bli en av dem.   

”Det här är mitt första jobb så det betyder jättemycket för mig. Nu kan jag känna att jag bidrar till bra saker, istället för att bara sitta hemma och göra ingenting”, säger Marcus och ler stort.

Och att han faktiskt gör saker som uppskattas får han dagligen bevis på. 

”Det är kul att jobba nära folks hem. De uppskattar att vi gör fint runt om där de bor. Vi får komplimanger för det vi gör och det är såklart jätteroligt att höra!”  ​

Ett samarbete som alla vinner på

Att Marcus fått jobbet beror på att Stångåstaden arbetar aktivt för social hållbarhet i sina bostadsområden. Att minska andelen långtidsarbetslösa är ett av många olika medel för att skapa tryggare och mer attraktiva bostadsområden. Jag frågade Ulf Gustafsson, förvaltningschef på Stångåstaden, hur det fungerar.

”Vi har helt enkelt förändrat kravställningen när vi upphandlar entreprenörer för yttre skötsel av våra områden. För att de ska kunna bli Stångåstadens entreprenörer måste de projektanställa ett visst antal långtidsarbetslösa som bor i de aktuella områdena. För att bli anställd måste man vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och tillhöra de som står längst från arbetsmarknaden. Vi startade upp detta under 2014 och hittills har vi bara haft goda erfarenheter,” berättar Ulf.

Jag får också veta att Stångåstaden i dagsläget samarbetar med tre entreprenörer på detta sätt: Centric, Green Landscaping och Thormans. Ulf menar att upplägget gagnar alla.

”Arbetsförmedlingen, som är vår partner och möjliggörare för detta, får ytterligare ett verktyg för att hjälpa sina klienter. Vi på Stångåstaden ökar närvaron i våra områden med personal som bor där själva och har ett naturligt engagemang. Entreprenörerna kan anställa fler och göra ett ännu bättre jobb. Och sist men inte minst, vilket är allra viktigast, så får människor som ofta slutat hoppas plötsligt chansen att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden och den sociala trygghet som det innebär,” säger Ulf engagerat.   ​

”Det är härligt att ha ett jobb att gå till”

På sydöstra sidan av stan, i Lambohov, har Anders Blomqvist fullt upp med skötsel av grönytor, städning av återvinningsrum, rensning av ogräs och mycket annat. Framåt hösten väntar lövräfsning och därefter snöskottning (förutsatt att det snöar förstås). Anders är 60 år och har varit arbetslös i tio år.

”Jag jobbade som brevbärare tidigare och när jag fick ett erbjudande om att sluta med avgångsvederlag valde jag att ta det. Jag kunde aldrig föreställa mig att det skulle vara så svårt att få ett nytt jobb.”

Av naturliga skäl är Anders oerhört glad över sin nya situation.

”Det är härligt att ha ett jobb att gå till, att få kollegor och känna sig behövd. Äntligen har jag något att gå upp till på morgonen, något som ger mening. Ja, helt enkelt en ny chans i arbetslivet.” Anders strålar när han säger det sista, och beskriver med liv och lust hur en arbetsdag kan se ut. När jag lyssnar reflekterar jag över Anders bubblande entusiasm och inser hur gränslöst betydelsefullt det är att motverka alla former av utanförskap, oavsett orsak.​

Nöjda arbetsgivare värdesätter initiativet

Anders chef Malin Bodén, som är VD för Centric AB, bekräftar de positiva effekterna av projektanställningarna.  

”Det är verkligen jätteroligt att se förändringen hos de personer som vi har anställt i projektet. De växer som människor. De mår mycket bättre. Och allt detta för att de fått en chans att bli yrkesverksamma igen.”

Som helhet är Malin mycket nöjd med utfallet av projektet.

”Vi sökte personer med vilja och engagemang, personer vi trodde på, och det har fungerat bra för oss. Grundtanken var just att projektanställningen ska vara en språngbräda. Jag gillar hela idén och tycker det är ett positivt initiativ av Stångåstaden. För Anders del är det här jobbet en värdefull referens när projektanställningen tar slut och han ska söka sig vidare. Det blir en vinn-vinn-effekt för alla som deltar, och för oss som företag är det tillfredsställande att kunna bidra till att människor får en ny chans ”.​