Därför måste Stångåstaden gå med vinst

​Ska ett kommunalt bolag verkligen behöva gå med vinst? Svaret är: ja, för allas skull.

Med jämna mellanrum dyker frågan upp – varför ska ett allmännyttigt bolag som Stångåstaden gå med vinst? Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist svarar:

"Det är egentligen samma svar som hos privata bolag: För att ha råd att utveckla verksamheten och råd att investera."

Förr var de kommunala bostadsbolagen subventionerade och hade skattelättnader. Nuförtiden är skillnaden mellan kommunala och privata bolag små.

I dessa dagar investerar Stångåstaden mer än någonsin. På fem år ska 2 806 nya lägenheter byggas, till ett värde av 8,8 miljarder kronor. För att inte företaget ska urholkas behöver det tjäna pengar.

"Ingen tjänar på att ha ett fattigt bostadsbolag. De som höjer hyrorna mest är de som slarvat med ekonomin", säger Fredrik Törnqvist.

Men skulle inte vinsten kunna användas till att sänka hyrorna?

"Det finns inget samband mellan stor vinst och stora hyreshöjningar, utan det är snarare tvärtom. Det är lätt att få en god spiral när det är ordning på ekonomin. Vi har råd att ha en långsiktighet".

Att Stångåstaden bygger som aldrig förr påverkar förstås bolagets ekonomi. Det gör att det är extra viktigt att hålla nere bolagets skulder.

"Inflation, räntehöjningar, löneökningar och hyreshöjningar följer inte varandra, vilket många tror. Om det blir en procent högre ränta på skulderna behöver vi höja hyran med ca 3 procent, och det kan bli jobbigt", säger Fredrik Törnqvist.

Som i alla aktiebolag räknar ägarna med utdelning vid vinst. Stångåstadens ägare är Linköpings kommun, via bolaget Linköpings Stadshus AB.

2011 kom en ny lag, Allbolagen, med tuffare regler kring vad som får delas ut. Innan dess var det bara just aktieutdelningarna som begränsades för de kommunala bostadsbolagen. Nu gäller reglerna alla värdeöverföringar.

I grunden får Stångåstaden dela ut några procent på kontant tillskjutet aktiekapital. De senaste åren har det inneburit att cirka fem miljoner kronor, av en vinst som i regel ligger runt 200 miljoner kronor, har gått tillbaka till ägaren.

Men det finns en undantagsregel om att bolaget kan dela ut pengar till ägaren för bostadspolitiska ändamål. 2017 användes denna paragraf, och då delades 55 miljoner kronor ut till kommunen – öronmärkta för att gynna bostadspolitiken.

Att Stångåstaden 2017 säljer av en del av sitt bostadsbestånd påverkar inte vinsten från rörelsen.

"Men bolagets långsiktiga ekonomi blir bättre. Framför allt behöver vi låna mindre. Vi minskar risken för stora hyreshöjningar på sikt", säger Fredrik Törnqvist.

Vad händer om vi inte går med vinst?

"Det blir garanterat större hyreshöjningar och svårt att bygga. Och då har vi inga marginaler. Det är till exempel inte så länge sen vi hade en vinter där det var så kallt att det blev väldiga extrakostnader."

Så om vi ska sammanfatta – vad är huvudskälet till att Stångåstaden ska gå med vinst?

"Att kunderna tjänar på att vi har en bra ekonomi. De får bättre service och minskad risk för stora hyreshöjningar."