Höga byggkostnader förklarar höga hyror

Vi på Stångåstaden får ofta frågan varför hyrorna i våra nya bostäder är så höga? Svaret är de stigande byggkostnaderna. Det kostar mer än dubbelt så mycket att bygga nya bostäder idag jämfört med för tio år sedan. Bristande konkurrens i byggbranschen, dyrare byggmaterial, högre markpriser och högre löner är största förklaringen. 

Linköpings kommun växer och det finns en stor efterfrågan på bostäder, inte minst hyresrätter. Stångåstaden har som mål att bygga 500 nya lägenheter om året och för tillfället överträffar vi det med råge då vi har 920 bostadsprojekt igång. Vi försöker att vara så kostnadseffektiva som möjligt, men så länge byggkostnaderna är höga kommer tyvärr även hyrorna att vara höga. 

- För tio år sedan kostade det 15 000 kronor per kvadratmeter att bygga nytt - idag kostar det 40 000 kronor. Kostnaden har alltså mer än fördubblats. Det gör att Sverige nu har högst byggpriser i EU och näst högst i hela Europa, konstaterar Petter Jurdell, chef för Fastighetsutveckling på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. ​

Vad är det som kostar? 

En stor kostnad för Stångåstaden vid nyproduktion är det vi betalar byggföretagen för att de ska bygga våra bostäder. Vi har ingen egen byggpersonal utan köper in all byggnation. I deras priser ingår kostnader för bland annat byggmaterial, maskiner, transport, mark-och schaktningsarbeten och löner. En annan stor kostnad är det vi betalar för marken där vi bygger. Dessa priser har mer än tredubblats de senaste femton åren. 

- Att byggkostnaden stiger beror till stor del på att materialpriserna stiger. De senaste femton åren steg de med 138 procent vilket kan jämföras med den allmänna kostnadsutvecklingen som bara steg med drygt 20 procent. Även lönerna har stigit betydligt de senaste åren, bland annat på grund av brist på personal, säger Petter Jurdell, SABO. ​

Ökad konkurrens sänker kostnaderna

Som allmännyttigt bostadsföretag tänker Stångåstaden långsiktigt och tar med rekordhög byggtakt sitt ansvar för att tillgodose behovet av bostäder inom Linköpings kommun. Vi har idag ett stort antal lägenheter med rimliga hyresnivåer och kommer fortsätta bygga nytt eftersom det startar flyttkedjor som frigör billigare bostäder. 

Men så länge efterfrågan på bostäder i landet är stor och de som bygger är få, kommer priserna för nyproduktion fortsätta trissas upp. Och det är en utveckling som varken vi eller våra kunder vill ha. För att få ner de höga byggkostnaderna och de höga hyrorna, behöver vi en större konkurrens. Vi behöver helt enkelt bli fler som bygger mer. ​