Ekonomiskt ansvarstagande

​Gröna obligationer hjälper Stångåstaden bygga för framtiden​


Hållbart byggande attraherar miljömedvetna investerare

Att ge ut gröna obligationer är ett nytt sätt för Stångåstaden att finansiera miljömässigt hållbara byggnadsprojekt. Gröna obligationer är något som de stora investerarna gillar, eftersom deras investerade pengar används för en god sak. Vi träffar Stångåstadens finanschef Sofie Moosberg för att få veta lite mer om det hållbara tänkandet på finanssidan. Sofie Moosberg är hemvändaren som tillsammans med familjen återvände från Stockholm till Linköping för tio år sedan. Efter en karriär som controller på flera börsnoterade företag bytte Sofie bransch och började på Stångåstaden. De första åtta åren som finansförvaltare, och därefter utsågs hon till finanschef i koncernen. I sin roll är hon en drivande kraft i arbetet med Stångåstadens gröna obligationer.

Hur väcktes ditt professionella intresse för hållbarhetsfrågor? 
Inspirationen och kunskapen kom till stor del från vår kvalitetschef, som ansvarar för hållbarhetsfrågorna i koncernen. Av henne har hela företaget lärt sig hur viktigt det är tänka helhet. Det är när alla tre aspekterna av hållbarhet samverkar – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – som hållbarhetsarbetet ger full effekt. Och det är just den här treenigheten som är så viktig och intressant.”

Så nu har du blivit en ”hållbar” finanschef?
”Ja, det kan man kanske säga. Men framförallt har vi startat ett samarbete mellan två enheter som annars inte möts i verksamheten, finanssidan och kvalitet & miljö. Nu jobbar vi mot samma mål och tillsammans tog vi fram underlagen som krävdes för gröna obligationer. När tiden var mogen presenterade vi vårt förslag under nästan högtidliga former på SEB:s huvudkontor i Stockholm. Där blev vårt förslag bedömt av ekonomer och finansexperter som förvaltar gröna fonder och har djupa kunskaper på hållbarhetsområdet.”

Och banken gav klartecken för planerna?
”Ja, det var jätteroligt och en bekräftelse på att vi har mycket bra struktur och ordning på vårt miljöarbete och våra planer för hållbar byggnation.”

Vad är egentligen gröna obligationer?
”Gröna obligationer är en produkt som skapades kring 2008 för att hjälpa stora investerare, som försäkringsbolag och pensionsförvaltare, att placera pengar på ett etiskt och miljömässigt sätt. Gröna obligationer är nämligen certifierade och fungerar som ett kvitto på att utgivaren använder de inlånade pengarna uteslutande för miljömässigt hållbara ändamål. Konceptet har alltså funnits några år, men i vår bransch var vi faktiskt nära att bli först. Tyvärr blev vi slagna på mållinjen av Sundbybergs kommunägda fastighetsbolag, som blev klara aningen snabbare än vi”, skrattar Sofie.

Var det självklart med gröna obligationer från början?
”Egentligen inte. Vi lånade ju redan till förmånliga villkor på marknaden och var lite osäkra på om gröna obligationer verkligen skulle passa oss. Det fanns också administrativa begränsningar men regelverket ändrades i tid. Så när alla bitar föll på plats satte vi igång arbetet med ett så kallat Green Bond Framework som beskriver alla viktiga delar – bolaget, verksamheten, nyproduktions- och ombyggnadsprojekt, interna beslutsprocessen, former för återrapportering och så vidare. Sedan genomlystes alltsammans av certifieringsföretaget CICERO i Oslo, som slutligen godkände oss.”

Hur passar det gröna obligationslånet in i Stångåstadens byggnadsplaner?
”Totalt räknar vi med att investera cirka 8 miljarder på fem år i nyproduktion och ombyggnation. Största delen finansierar vi själva men ett par miljarder behöver vi låna upp, och vi har beslutat att all vår nyupplåning ska baseras på gröna obligationer. Vi startade med att låna 500 miljoner på en femårig obligation, och har tills idag lånat ytterligare två obligationer, så totalt har vi lånat 1 miljard. Takten bestäms av hur vår byggnation fortskrider.” 

Förutom det miljömässiga värdet, finns det fler fördelar med detta sätt att låna pengar?
”Normalt sett finns det inte så många aktörer att låna av. Nu breddar vi investerarbasen – vi får nya investerare som annars inte skulle hitta oss. Till exempel pensionsfonder och bankfonder. Banken hjälper oss hitta investerare och förmedlar dem till oss.” 

Vad tror du om framtiden för gröna obligationer?
”Jag är övertygad om att idén kommer att växa. De stora aktörerna kommer att akta sig för att investera i negativa sammanhang och jag tror att företag och konsumenter kommer tycka likadant. Därför är det viktigt att tidigt vara med på den gröna obligationsmarknaden – det är där pengarna kommer att finnas. Vill man i framtiden låna pengar och få bra villkor vad gäller löptider och ränta, så går det nog lättare om lånet kan kopplas till en god sak. För vår del baseras alla byggplaner på miljömässigt hållbara grunder. Med andra ord ligger vi bra till för hållbar finansiering även i framtiden”, säger Sofie Moosberg.