Läs mer

 

Vill utveckla bostadsbranchen

På Stångåstaden i Linköping vill man vara med och långsiktigt konkurrera om den allra bästa kompetensen. Därför jobbar man hårt med det egna varumärket och intern Employer Branding – en utmaning som kräver både fokus och engagemang. 

Med ett bostadsbestånd på nästan 19 000 lägenheter är Stångåstaden ett av Sveriges största bostadsbolag. För att upprätthålla och utveckla den välfungerande verksamheten är det nödvändigt att kunna attrahera och rekrytera personer med rätt kompetens. 

Attraktiv arbetsplats 

Bland företagets cirka 170 anställda är trivseln hög. Fredrik Törnqvist, vd för Stångåstaden sedan 2013, märker av att varumärket stärkts och menar att de senaste årens uppsving till stor del beror på ett mer aktivt arbete med både kompetensförsörjning och Employer Branding-frågor. 

– Det är viktigt med ett tydligt arbetsgivarvarumärke men samtidigt måste man se till att hela branschen blir spännande för unga talanger att söka sig till. Det handlar egentligen om att överleva, att man är intressant för potentiella medarbetare. Hos oss kan man hitta en djupare mening, bidra till en hållbar samhällsutveckling och faktiskt göra skillnad. Genom att till exempel skapa trygga stadsdelar kan man vara med och utveckla en hel stad, säger Fredrik. 

Öppen företagskultur 

Stångåstaden erbjuder många karriärvägar och ett brett utbud av inspirerande traineeprogram, sommarjobb och praktikplatser. För de anställda gäller principen frihet under ansvar och det finns stort utrymme att vara kreativ inom givna ramar. 

– Stångåstaden jobbar med bostäder och har en fysisk produkt i botten, men vi kan aldrig bli bättre än våra medarbetare. Det gäller att hela tiden leverera god service och samtidigt utvecklas, att rekrytera rätt människor är därför otroligt viktigt, säger Fredrik och fortsätter: 

– Vi lägger mycket energi på värderingar och företagskultur, det tror jag är nyckelfaktorer för att nå framgång. Även delaktighet är en ledstjärna hos oss, vi jobbar med målstyrning för att ge alla en tydlig bild av vad vi vill åstadkomma. 

Stort engagemang 

Den egna visionen ”Ett steg före” innebär att Stångåstaden inom en tioårsperiod bland annat ska tillgodose bostadsbehovet i Linköping. Man satsar stort på nyproduktion och vill driva utvecklingen i branschen framåt, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Som vd har Fredrik flera åtaganden på sitt bord men lyckas ändå prioritera frågor som rör den allmänna bilden av Stångåstaden som arbetsgivare. Dels på en strategisk nivå men också genom att synas utåt i olika sammanhang. 

– Jag föreläser gärna för trainees på nationell nivå och träffar många studenter när jag är ute på universitet och högskolor. Om jag som vd är engagerad i de här frågorna så förstår organi¬sationen att det faktiskt är viktigt. Allt handlar om trovärdighet. Det går inte att bara prata hela tiden, man måste göra något också. Jag är över​tygad om att företaget tjänar på det i slutändan.

Text: Patrik Ljungman