Läs mer

 

Innovation i fokus

Stångåstadens vision är "Ett steg före". Bolaget ska driva utvecklingen och ligga i framkant. För att nå visionen finns ett systematiskt sätt att arbeta med innovationer och idéer.

"För oss är det självklart att arbeta med kreativitet och innovationer", säger Fredrik Törnqvist vd på Stångåstaden.

"En av hörnstenarna i vår värdegrund är "Aktiva", vilket innebär att alla vi som jobbar här förväntas ta initiativ, vara modiga och utmana oss själva. Vår ägare, Linköpings Kommun, arbetar samtidigt efter devisen "Där idéer blir verklighet". Och för oss, som vill leda utvecklingen och vara ett föredöme för vår bransch handlar det om att våga tro på nya idéer och utforska ny mark. Därför är vårt mål att skapa en innovationskultur, där alla medarbetare känner att idéer är värdefulla och att bra idéer faktiskt förverkligas. Vi jobbar också med ständiga förbättringar i vardagen där vi lyfter fram problem eller utmaningar som utvecklingsmöjligheter, inte som något negativt."

Uppfinn, utveckla och förbättra

Företagets idé- och innovationsarbete sker på tre nivåer; där den översta nivån handlar om att tänka nytt och "uppfinna", mellannivån om att utveckla befintliga tjänster och den tredje nivån om kontinuerliga förbättringar i vardagen.

På Stångåstaden värdesätter vi verkligen nya idéer och har bland annat något som vi kallar för 'Ett steg före-labb' där vi fokuserat arbetar med att komma med innovativa lösningar. Men faktum är att vi lägger ännu större vikt vid det vardagliga, de små, enkla förbättringarna som utvecklas och genomförs på kortast tänkbara tid på arbetsgruppsnivå.

Ett steg före-labben

Malin Ribbenhed är kvalitets- och hållbarhetschef och arbetar med 'Ett-steg-före-labben. Det är ett  sätt att arbeta som är typiskt för Stångåstaden och som rönt stort intresse även utanför företagets väggar.

"Det är ett systematiskt sätt att arbeta med innovationer och idéutveckling där hela kedjan tar avstamp i en utmaning, en iakttagelse av omvärlden eller ett problem som uppstått. Därefter samlar vi ihop en grupp medarbetare till en heldags intensivt arbete som slutar i att de bästa idéerna och lösningarna bedöms, fastslås och genomförs. Många gånger är även kunder, samarbetspartners eller andra experter med som deltagare i Ett steg före labben. "

Inspireras av andra

Samma metodiska förhållningssätt genomsyrar även utvecklandet av befintliga tjänster och arbetet med de kontinuerliga förbättringarna.

Vi har inspirerats mycket av hur andra framgångsrika företag jobbar med förbättringsarbete. Hos oss fångar vi upp idéer och förslag en gång i veckan vid korta möten. De prioriteras och bedöms. Ska de genomföras, sparas eller förkastas? Processen att planera, genomföra, följa upp och åtgärda eventuella misstag ska vara snabb och smidig.

Kreativitetsbanken

Ett exempel på en idé som kommit genom Ett steg före-labben, och som genomförts, var den om "kreativitetsbanken", att varje anställd ska få ägna åtta timmar, en hel arbetsdag, varje år, åt att utveckla sin egen kreativitet på det sätt som passar varje medarbetare bäst. Tanken är att eftersom alla fungerar olika, så får alla möjlighet att använda sin tid på olika sätt. Syftet är att skapa flera nya idéer som hjälper oss att nå vår vision Ett steg före.