Enkelt och tryggt hemma

​Nu kan vi på Stångåstaden, genom ett samarbete med företaget Alleato, erbjuda ett trygghetspaket med olika typer av tjänster till ett förmånligt kampanjpris. Med paketet ”Trygg hemma” hoppas vi kunna underlätta din eller dina närståendes vardag.

Trygg hemma

Trygg hemma levereras av företaget Alleato, där ingår bland annat hjälp med påminnelser, som att ta medicin, passivitetslarm som skickar meddelanden till närstående om ingen rört sig i bostaden under valt tidsintervall, nattligt ljus som gör att ljus tänds automatiskt i bostaden när någon rör sig för att underlätta nattetid samt temperaturlarm som utlöses om innetemperaturen sjunker under vald temperatur. 

När sensorerna upptäcker att något avviker från det normala hemma hos dig skickas information automatiskt via sms-meddelande till den närstående. Den närstående kan då kontakta dig eller agera. Mer information och beställningsformulär

Funktioner som ingår i trygghetspaketet:

• Passivitetslarm
• Nattligt ljus
• Temperaturlarm
• Påminnelser
• Borta- och hemmaläge
• Rörelselarm
• Information via mobil
• Inbrottsvarning
• Historik

Praktisk information

Du kan beställa paketet fram till 30 oktober. Paketet kostar under de första 12 månaderna 99 kronor i månaden. Därefter finns möjlighet att förlänga ytterligare ett år till samma pris. Tjänsten kan sägas upp efter 6 månader med 3 månaders uppsägningstid. Vi erbjuder 50 av våra hyresgäster trygghetspaketet till 
kampanjpriset och tillämpar först till kvarn-principen. Trygghetspaketet kommer att aktiveras  successivt efter att du beställt. 

Du som tecknar kontraktet ska vara kund hos Stångågstaden.  Under det första året förbinder sig kunden att delta på några intervjuer och svara på några frågor om paketet i syfte att utvärdera Trygg hemma. Intervjuerna kommer att genomföras av forsknings-institutet RISE.

Beställning och frågor

Beställning och avtal skrivs direkt med företaget Alleato vilket innebär
att de kommer hantera alla personuppgifter som lämnas i samband med beställningen

Vid behov av support, frågor  om funktioner, kontakta Alleatos kundservice på nummer:
0702 80 96 00 eller via mail: info@alleato.se

Om satsningen

Den här satsningen är ett resultat av samverkan mellan Linköpings kommun, Utsikt bredband, Kinda kommun, forskningsinstitutet RISE och Stångåstaden. Satsningen inleddes med utgångspunkt i att befolkningen i Sverige blir allt äldre och många seniorer vill bo kvar längre i sin egen bostad. Arbetsnamnet har varit Enkelt och tryggt hemma och undersöker om smart teknik och digitala tjänster kan vara en del av
lösningen. Syftet är att öka möjligheterna för äldre att bo kvar i sin egen bostad och leva ett självständigt, tryggt och hälsosamt liv.