Utmaningen

2016​

Onsdagen den 10 augusti 2016 samlades ett trettiotal ungdomar från Linköping i åldern 16-20 år i Tornet. 

Ungdomarna var under tre dagar anställda som ungdomskonsulter hos Stångåstaden med uppdraget att tillsammans lösa en utmaning. 

Under de tre dagarna fick ungdomskonsulterna ta del av Stångåstadens verksamhet och tillsammans med Ung Företagsamhet ha en utbildningsdag med fokus på samarbete, kreativitet och presentationsteknik. Under fredagen den 12 augusti fick de 30 ungdomskonsulterna arbeta med att hitta en lösning på en utmaning. 

Samtliga grupper presenterade sin idé för en jury och en vinnande idé utsågs. Ambitionen är att Stångåstaden ska förverkliga den vinnande idén.

Utmaningen är ett samverkansprojekt mellan Stångåstaden och Ung Företagsamhet i Östergötland.

Ungdomarna skulle komma med förslag på hur de kan bidra till Stångåstadens arbete runt hållbarhet. Alla grupper gjorde ett jättebra jobb!

Juryns motivering: 
Den vinnande idén framfördes på ett aktivt och professionellt sätt. Den är mycket kreativ, realistisk och genomförbar. Gruppen har visat på hög pedagogisk insikt. Idén knyter ihop hela återvinningscirkeln genom att fokusera både på teknik och kunskap. 

Den vinnande idén:
Det vinnande bidraget föreslog ny skyltning och utformning i återvinningsrummet. Detta ska kombineras med att engagera ungdomar i bostadsområdet som informerar om återvinning samt föreläser om återvi​nning i skolan.​​

I den vinnande gruppen ingick: Iqra Hamamed Basur, Marre Mohammad Poor, Nikita Zozoulenko och Mariana Shafik.2015

Onsdagen den 12 augusti samlades 30 ungdomar från Linköpings kommun i åldern 17-20 år i Tornet. 

Ungdomarna var under tre dagar anställda som ungdomskonsulter hos Stångåstaden med uppdraget att tillsammans lösa en utmaning. 

​Under de tre dagarna fick ungdomskonsulterna ta del av Stångåstadens verksamhet och tillsammans med Ung Företagsamhet ha en utbildningsdag med fokus på samarbete, kreativitet och presentationsteknik. Under fredagen den 14 augusti fick de 30 ungdomskonsulterna arbeta med att hitta en lösning på en utmaning. Samtliga grupper presenterade sin idé för en jury och en vinnande idé utsågs. Ambitionen är att Stångåstaden ska förverkliga den vinnande idén.

​Utmaningen är ett samverkansprojekt mellan Stångåstaden och Ung Företagsamhet i Östergötland.

Ungdomarna skulle komma med förslag på hur de kan bidra till Stångåstadens arbete runt social hållbarhet. Alla grupper gjorde ett jättebra jobb!

​Juryns motivering: 
Ett väl genomtänkt och kreativt förslag som bidrar till social hållbarhet. Det skapar kulturutbyte, integration, delaktighet samt hjälper unga att få rösten hörd. 

Den vinnande idén:
Det vinnande bidraget föreslog ungdomspaneler där varje stadsdel har en representant. Genom att träffas regelbundet och arrangera olika aktiviteter för ungdomar vinner vi såväl kulturutbyte som integration. 

I den vinnande gruppen ingick: Viktor Olofsson, Abdinur Nur, Diana Saleh, Lina Höglund och Aydrus Omar Hassan.

Vinnare av Utmaningen 2015

2014

Onsdagen den 13 augusti samlades 30 ungdomar från Linköpings kommun i åldern 16-20 år i Tornet, Stångåstadens huvudkontor. 

De 30 ungdomarna var under tre dagar anställda som ungdomskonsulter hos Stångåstaden med uppdraget att tillsammans lösa en utmaning. 

Under de tre dagarna fick ungdomskonsulterna ta del av Stångåstadens verksamhet och tillsammans med Ung Företagsamhet ha en utbildningsdag med fokus på samarbete, kreativitet och presentationsteknik. Under fredagen den 15 augusti fick de 30 ungdomskonsulterna arbeta med att hitta en lösning på en utmaning. Samtliga grupper presenterade sin idé för en jury och en vinnande idé utsågs. Ambitionen är att Stångåstaden ska förverkliga den vinnande idén.

Utmaningen är ett samverkansprojekt mellan Stångåstaden och Ung Företagsamhet i Östergötland.

- Det har varit intressant och lärorikt att träffa våra 30 ungdomskonsulter och få ta del av deras idéer och förslag kring miljöpåverkan, som är ett av våra prioriterade områden.

Nu ser jag fram emot att arbeta vidare med den vinnande idén och förverkliga den tillsammans med ungdomarna som är våra hyresgäster, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden. 

Med juryns motivering:
En kreativ och realistisk idé som gör miljön bättre på långsikt. Gruppen har gjort en bra insats. Det är en idé som förstärks av att den genomförs av ungdomar för ungdomar. 

Den vinnande idén:
Idén innebär att Stångåstaden ska anlita ungdomar för att utbilda och informera andra barn-och ungdomar om miljöfrågor. Detta ska ske i samband med fotbollscuper, på aktivitetshus mm i Stångåstadens bostadsområden. På så sätt skapar vi goda förebilder för ungdomarna. Idén bygger på närhet, förståelse och engagemang.

Följande personer ingick i den vinnande gruppen:
Ajat Shumran, Fartun Tarey, Mohammed Ali Muhsin, Riva Mitonga, Anton Bildh. ​

Vinnare av Utmaningen 2014