Läs mer

 

Engagemang och samarbeten

Nominera till årets lagkamrater!

Nu kan du nominera ditt lag till LFC:s och Stångåstadens stipendium Årets lagkamrater. 
Att visa respekt. Att stötta och peppa varandra, i med- och motgång, på och utanför fotbollsplanen. Att se varandra och låta varandra växa. Det finns många sätt att vara en god lagkamrat. Nu vill Stångåstaden och LFC dela ut ett stipendium till ett av de flicklag som är med i LFC:s FadderAkademin. Kanske är det ditt lag som ska få titeln Årets lagkamrater 2019?

Nominera senast 10 oktober

Nominera ditt lag senast 10 oktober genom att mejla till karin.brinkby@stangastaden.se. Skriv ditt namn, namn på laget du nominerar och en motivering till varför laget borde bli Årets lagkamrater. I juryn sitter representanter från LFC och Stångåstaden: Peter Green, Elin Landström och Karin Brinkby.


För stans bästa

Som en del av vårt långsiktiga engagemang i samhället samarbetar vi med en lång rad föreningar och verksamheter. Vårt mål med dessa samarbeten är att bidra till att skapa positiva alternativ och meningsfull fritid, ökad trygghet och trivsel.

Vi samarbetar främst med föreningar inom idrottsrörelsen men också med föreningar med kulturell verksamhet och för samhället i övrigt positiv verksamhet, gärna med koppling till våra bostadsområden. Idrottsrörelsen och föreningslivet är fostrande och förberedande för vuxenlivet där samarbete är en viktig beståndsdel. När barn och ungdomar är sysselsatta med intressanta och roliga fritidsaktiviteter blir det mindre bus och förstörelse i våra bostadsområden, vilket leder till tryggare och trivsammare områden.

Våra grundläggande krav för att ingå samarbete med en förening är att verksamheten är bred och vänder sig framförallt till barn och ungdomar. Att föreningen antingen har en stark förankring i bostadsområdet alternativt bidrar till att utveckla Linköping och marknadsföra kommunen. Det är också viktigt att samarbetet skapar mervärden för våra hyresgäster. 

​Är ni en förening som vill samarbeta med Stångåstaden? 

Ansök om samarbete här.​ I år söker vi främst nya samarbeten inom läxhjälp, teater och musik. ​