Läs mer

 

Rating

Stångåstaden har erhållit följande rating av Standard & Poor's
Långfristig: AA-
Kostfristig: A-1+ (K-1)
Outlook: Stable​

Motivering

Stångåstaden är det ledande bostadsbolaget på en stark hyresmarknad i Linköping med låg andel av kommersiella fastigheter. Vidare anser S&P att bolaget har ett starkt och stabilt reslutat med stora övervärden i fastighetsportföljen.

Stångåstadens ratingbetyg stöds av bolagets mycket starka affärsriskprofil, vilken grundar sig på en låg sektorrisk, starka ekonomiska fundamenta och en mycket stark marknadsposition inom Linköpings hyresmarknad. Bedömningen av bolagets ratingbetyg stöds ytterligare av en hög kvalitet på företagets fastigheter, dess konservativa finansiella policy och låga skuldsättning.

Citat

Vi bedömer Stångåstadens affärsriskprofil som mycket stark på grund av dess låga sektorrisk och starka marknadsposition. Stångåstaden har omkring 18,500 lägenheter i Linköping. En mycket stark efterfrågan på hyreslägenheter i Linköping borgar för en minimal vakansgrad i dess bostadshyresbestånd. Stångåstadens fastigheter är välskötta. De senaste åren har Stångåstaden kontinuerligt ökat sina underhållsnivåer. Vi förväntar oss underhållskostnaderna kommer att öka med 9% (SEK303 per kvadratmeter)till 2017 jämfört med 2014 (SEK277 per kvadratmeter). Detta är en hög nivå i jämförelse med den SABOs(Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) genomsnitt på SEK195 per kvadratmeter.​