Rating

Stångåstaden har erhållit följande rating av Standard & Poor's
Långfristig: AA-
Kostfristig: A-1+ (K-1)
Outlook: Stable​

Motivering

Stångåstaden är det ledande bostadsbolaget på en stark hyresmarknad i Linköping med låg andel av kommersiella fastigheter. Vidare anser S&P att bolaget har ett starkt och stabilt reslutat med stora övervärden i fastighetsportföljen.

Stångåstadens ratingbetyg stöds av bolagets mycket starka affärsriskprofil, vilken grundar sig på en låg sektorrisk, starka ekonomiska fundamenta och en mycket stark marknadsposition inom Linköpings hyresmarknad. Bedömningen av bolagets ratingbetyg stöds ytterligare av en hög kvalitet på företagets fastigheter, dess konservativa finansiella policy och låga skuldsättning.

Citat

 

Trots ökande investeringar i nyproduktion och renoveringsarbeten anser vi att Stångåstadens riskbegränsande skuldförvaltning, stabila intäkter samt viljan och möjligheten att avyttra tillgångar som en alternativ finansieringskälla, kommer att motverka skulduppbyggnad. 
Linköpings kommun har satt upp ett gemensamt kommungaranterat kapitalmarknadsprogram för sin bolagssektor. Vi anser att den kommunala borgen i viss grad förstärker länken mellan Stångåstaden och kommunen, men att det inte påverkar vår bedömning av sannolikheten för bolaget att få extraordinärt stöd från kommunen. 
Vi bekräftar därför vår 'AA-/A-1+' rating samt det regionala ratingbetyget 'K-1' på AB Stångåstaden. 
Den stabila ratingutsikten speglar vår förväntan att Stångåstaden kommer att upprätthålla sina finansiella buffertar trots ökande investeringar fram till och med 2020, vilket motverkar en eventuell skuldökning. 

​Rapport​