Läs mer

 

Finansieringsprogram

Under 2017 bildade Stångåstaden tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings Stadshus, Tekniska Verken i Linköping och Lejonfastigheter så kallade "Linköpingsgruppen" för att öka samverkan, samarbetet och skapa nya finansiella lösningar. 

Linköping är en starkt växande kommun och bolagen inom koncernen kommer att fortsätta investera i snabb takt.

Nedan visar vårt bedömda lånebehov under de kommande åren. Vi behöver samarbeta inom finansiella området för att skapa de bästa förutsättningarna för våra bolag.


Mnkr
​Låneportfölj 2018-08
Bedömt behov 2018
Bedömt behov 2019
Bedömt behov 2020
Stadshus
7 175
7 200
7 875
8 475
Tekniska verken
1 772
2 000
2 500
2 500
Stångåstaden
4 275
4 400
4 915
5 900
​Lejonfastigheter
​3 250
3 850
4 650
​5 400
Summa
​16 472
​17 450
​19 940
​22 275

Av tradition har bolagen inom koncernen arbetat självständigt inom alla områden, även finansiella området – och det var varit mycket framgångsrikt och vi avser inte att ändra ett vinnande koncept.

Vi väljer att fortsätta agera självständigt fast nu med gemensamma program och med kommunal borgen som säkerhet.

Med detta upplägg tar vi helt bort osäkerheten kring skattereglerna huruvida avdragsrätten ska gälla vid internbanksupplägg.

De nyheter som skett är följande:
Medlem i Kommuninvest
Rating av Linköpings kommun
Gemensamt MTN-program. Ram 6 Mdr
Gemensamt certifikatprogram. Ram 9 Mdr

Kommuninvest:
Linköpings kommun blev under 2017 medlem i Kommuninvest där dotterbolagen erbjuds att ta upp lång upplåning, vilket ger en ytterligare finansieringskälla. Stångåstaden har för närvarande 2 obligationer utgivna av Kommuninvest.

​Långivare

​NR

​Belopp (SEK)

​Basränta

​Marginal

​Förfallodag

Kommuninvest​112​500 000 000​Stibor 90​0,39%​2022-03-27
​Kommuninvest​113​400 000 000​Stibor 90​0,34%​​2022-03-27


Rating: 
Den 6 november erhöll ägaren Linköpings kommun en rating av Standard & Poor's:
• Långfristig: AA+
• Kortfristig: A-1+/K-1
• Outlook: Stable

MTN (Mid Term Note):
Vi har satt upp en gemensam låneram med gemensamma villkor men vi lånar i eget namn med kommunal borgen som säkerhet. Ramen är i dagsläget på 6 Mdr. Avtal tecknades under maj och första obligation rullas ut under november.

Kort Finansiering – Certifikatprogram: 
Gemensamt program men bolagen lånar i eget namn kommunal borgen som säkerhet gäller från och med 9/11. Ramen är 9 Mdr. Bolagens egna certifikatprogram läggs ner.