Finansieringsprogram

​Kort finansiering

Sedan hösten 2004 har Stångåstaden ett svenskt företagscertifikatsprogram, med en ram på 2 000 Mkr. Det ger tillgång till ytterligare en finansieringskälla med för närvarande förmånliga villkor.

Företagscertifikatprogram:

Certifikat
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Övriga dealers: SEB, Nordea, Danske Bank, Swedbank
Rambelopp: 2 000 MSK
Rating: Standard & Poor's: AA-/Stable/A-1/
Löptid: Högst 365 dagar​

Lång finansiering

För långfristig finansiering har Stångåstaden emitterat ett antal obligationer så kallade Private placement med löptid som längst till år 2021. Då Stångåstaden ej redovisar enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) som är en internationell redovisningsstandard i börsnoterade bolag har bolaget ingen möjlighet att lista sina obligationer på en börs, något som krävs för att sätta upp ett MTN-program.

LångivareLån nr​SkuldRäntebasMarginalKapitalbindning
Swedbank/Nordea104300 000 000Stibor 900,65%2017-03-27
Pareto/Öhman105300 000 000Stibor 900,74%2018-06-05
Handelsbanken106300 000 000Stibor 900,55%2016-12-15
Swedbank107200 000 000Stibor 900,48%2019-07-01
Handelsbanken108500 000 000Stibor 900,43%2019-11-25
​SEB-Grön obligation​109​500 000 000​Stibor 90​0,70%​2020-09-09
​SWE/Danske bank-Grön obligation110​​375 000 000​Stibor 91​0,75%​2021-10-07
​SWE/Danske bank-Grön obligation​111​200 000 000​Fast​0,63%​2021-10-07

Stångåstaden räknar med att fortsätta att vara aktiva på obligationsmarknaden och planerar att emittera ungefär två obligationer per år.

Av den totala skuldvolymen uppskattar Stångåstaden att mellan 30 och 50 procent ska utgöras av obligationslån.

Under 2015 har Stångåstaden emitterat sin första gröna obligation. Mer information finns under sidan Gröna obligationer​​.

Bolagets ägare, Linköpings kommun har beslutat att erbjuda Stångåstaden att ta upp lån med kommunal borgen vilket underlättar upplåning och minskar upplåningskostnaden.

Ägaren har även ansökt om medlemskap i Kommuninvest där dotterbolagen erbjuds att ta upp lång upplåning, vilket ger en ytterligare finansieringskälla.​