Läs mer

 

Finansieringsprogram

​Kort finansiering

Sedan hösten 2004 har Stångåstaden ett svenskt företagscertifikatsprogram, med en ram på 2 000 Mkr. Det ger tillgång till ytterligare en finansieringskälla med för närvarande förmånliga villkor.​

Företagscertifikatprogram:

Certifikat
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Övriga dealers: SEB, Nordea, Danske Bank, Swedbank
Rambelopp: 2 000 MSK
Rating: Standard & Poor's: AA-/Stable/A-1/
Löptid: Högst 365 dagar​

Lång finansiering

För långfristig finansiering har Stångåstaden emitterat ett antal obligationer så kallade Private placement med löptid som längst till år 2021. Då Stångåstaden ej redovisar enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) som är en internationell redovisningsstandard i börsnoterade bolag har bolaget ingen möjlighet att lista sina obligationer på en börs, något som krä​vs för att sätta upp ett MTN-program.

LångivareLån nr​SkuldRäntebasMarginalKapitalbindning
Pareto/Öhman105300 000 000Stibor 900,74%2018-06-05
Swedbank107200 000 000Stibor 900,48%2019-07-01
Handelsbanken108500 000 000Stibor 900,43%2019-11-25
​SEB-Grön obligation​109​500 000 000​Stibor 90​0,70%​2020-09-09
​SWE/Danske bank-Grön obligation110​​375 000 000​Stibor 91​0,75%​2021-10-07
​SWE/Danske bank-Grön obligation​111​200 000 000​Fast​0,63%​2021-10-07

Stångåstaden räknar med att fortsätta att vara aktiva på obligationsmarknaden och planerar att emittera ungefär två obligationer per år.

Av den totala skuldvolymen uppskattar Stångåstaden att mellan 30 och 50 procent ska utgöras av obligationslån.

Under 2015 har Stångåstaden emitterat sin första gröna obligation och under 2016 ytterligare två gröna obligationer, totalt 1 075 mnkr. Mer information finns under sidan Gröna obligationer.

Bolagets ägare, Linköpings kommun har beslutat att erbjuda Stångåstaden att ta upp lån med kommunal borgen vilket underlättar upplåning och minskar upplåningskostnaden.

Borgen och nya låneprogram

Stångåstaden tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings Stadshus, Tekniska Verken och Lejonfastigheter ökar samarbetet och har bildat "Linköpingsgruppen".

Från och med 2017 har Linköpings kommun beslutat att erbjuda Linköpingsgruppen kommunal borgen på all ny finansiering, vilket underlättar upplåning och minskar upplåningskostnaden.

Linköpings kommun blev under 2017 medlem i Kommuninvest där dotterbolagen erbjuds att ta upp lång upplåning, vilket ger en ytterligare finansieringskälla. Stångåstaden har för närvarande 2 obligationer utgivna av Kommuninvest.

Kommuninvest​112​500 000 000​Stibor 90​0,39%​2022-03-27
​Kommuninvest​113​400 000 000​Stibor 90​0,34%​​2022-03-27


Gemensamma låneprogram

Linköpingsgruppen kommer under 2018 att börja emittera från ett gemensamt MTN-program där vi emitterar under gemensam ram men i eget namn. Vi kommer även att sätta upp ett gemensamt certifikatprogram för kort upplåning med samma upplägg, emittera under gemensam ram men i eget namn. 

För att kunna emittera från det gemensamma MTN-programmet måste ett antal av bolagets utestående obligationer ändra sina befintliga villkor. I de fall det står i villkoren att inga nya marknadslån får emitteras med bättre villkor vill vi ge även dessa lån kommunal borgen under återstående löptid.

Detta förfarande har hanterats genom att kalla till fordringshavarmöten för att genom röstning få igenom villkorsändring på aktuella obligationer. Utfallet per 180523 för röstningsomgångarna på dessa Fordringshavarmöten är följande:

​Emittent​ISIN​Nummer​Röstresultat

​Stångåstaden

​SE0006030037

​107

Inget beslut fattades då inga röster inkom

​Stångåstaden

​SE0006453114

​108

​Ja

​Stångåstaden

​SE0009161458

​111

​Ja

​Stångåstaden

​SE0009161441

​110

​Inget beslut fattades då inga röster inkom

​Stångåstaden​

​SE0007490750

​109

​Ja