Ansökan om registrering i Kulturfastigheters kö

Att stå i Kulturfastigheters kö kostar 200 kr per år och avin kommer att skickas ut i början av varje år.

​Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Det är därför viktigt att du tar del av och förstår vår Information om behandling av personuppgifter innan du registrerar dig.