Snö- och halkbekämpning

På vinterhalvåret kan snö och halka påverka framkomligheten på gångbanor, parkeringar, vid entréer med mera. Tänk på att ta det försiktigt när halkan och snön kommer!

Så här jobbar vi för att minimera risken för problem och olyckor.​

• Snöröjning på gångytor (gångbanor, entréer m.m) påbörjas när snödjupet uppnår 4 cm. Prioriterade platser som tillexempel servicehus och köpcentrum snöröjs och halkbekämpas först.
• Prioriterade ytor ska vara snöröjda och halkbekämpade senast 3 timmar efter att gränsen för påbörjande av snöröjning uppnåtts. Alla övriga ytor ska vara snöröjda och halkbekämpade senast 12 timmar under ordinarie arbetstid efter att gränsen för påbörjande av snöröjning uppnåtts.
• Snöröjning och halkbekämpning ska normalt utföras mellan klockan 06.00 – 23.00. Vid extrema förhållanden kan det ibland vara nödvändigt att köra även vid andra tidpunkter. 
 
Vid halka använder vi sand eller stenkross. Salt används enbart vid speciellt utsatta platser.

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst ansvarar du själv för att skotta din egen parkeringsplats. Detta gäller även den snösträng som kan uppkomma i kanten av din parkeringsplats och utanför din garageport när vår snöröjning utförts på kör ytan inom parkeringsområdet. Tänk på att ta bort snösträngen så snart som möjligt för att inte riskera att den fryser och blir svår att få bort.
Bor du i en marklägenhet med egen ingång ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning på den mark som hör till lägenheten. Till exempel vid den egna entrén.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter om snö- och halkbekämpning kontaktar du i första hand den som är områdesansvarig i det område du bor i. Telefonnummer och e-postadress till områdesansvarig hittar du under Mina sidor på hemsidan. Du kan också ringa vår växel på tel. 013-20 85 00 för att bli kopplad till rätt person.​